Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Čo z tohoto dieťaťa len bude ?

Táto otázka sprevádza každého rodiča. Odpoveď na ňu sa mu vytvára postupne, ako jeho dieťa dospieva.

Rodičia Anky Kolesárovej poznali odpoveď ešte skôr, ako dospela.

Je na najlepšej ceste k tomu, že z nej bude svätá.

Je povýšená na oltár ako blahoslavená. Mladé dievča, ktoré nám je blízke, veď je Slovenka, ktorá žila nedávno. Je to kamarátka, ktorej môžeme zveriť starosti. Môže nám z neba vyprosiť milosti, ktoré nám dajú silu zvládať boje s pokušeniami, starosťami, obavami. Je vzorom mladých ľudí.

 

Pri slávnostnej svätej omši sme privítali jej relikviu. Určite sa z neba na nás usmievala a vyprosovala nám milosti, keď nás jej relikviou požehnával otec biskup Judák, aj keď sme ju spolu s ním a pátrom Petrom sprevádzali na ceste z kláštorného kostola do kaplnky GCM spolu s dievčatami v krojoch. Kroje pripomínali dobu, v ktorej žila. Z Vyšnej nad Uhom mám relikvie priniesol dp. Marek Ondrej-postulátor – odborník, ktorý zbiera všetky materiály a podklady, dôkazy potrebné k procesu blahorečenia a svätorečenia.

Nájdite si čas, príďte aspoň na chvíľku do kaplnky.

Čaká Vás tam Ježiš a od 3.9.2021 aj blahoslavená Anka Kolesárová.

Fotogaléria

Blahoslavená Anka,

Víťazstvo vnútornej krásy,

vypros nám srdce múdre, milujúce a čisté

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac