Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Koncom roka 2020 sme sa rozhodli pomôcť s organizáciou projektu Podaj Pomocnú ruku, ktorý organizujú naši členovia. Ako spolok sa teda zapájame aj do organizácie, aj pomôžeme na mieste na podujatí, ktoré sa uskutoční za priaznivej epidemiologickej situácie v sobotu 19.6.2021 v mestskom parku v Nitre na Sihoti. Podujatie bude určené na propagáciu dôležitosti prvej pomoci a na edukáciu širokej verejnosti v tejto oblasti. Inštruktori prvej pomoci budú mať spolu s figurantmi pripravené modelové situácie, na ktorých si účastníci budú môcť overiť svoje vedomosti a pri tom sa aj niečo nové naučiť. Projekt finančne podporila Nitrianska komunitná nadácia vrámci projektu klubu darcov.

viac

Začiatkom každého roka otvárame aj tento spôsob podpory nášho spolku. Dve percentá z daní spolu s daňovým priznaním môže odovzdať každý platca daní. Ak by ste mali záujem podporiť náš spolok neváhajte nás kontaktovať na našom e-maili, kde Vám vysvetlíme všetky potrebné kroky a tiež Vám pošleme aj potrebný dokument. Z dvoch percent, ktorými ste nás podporili v roku 2020 sme boli schopní zlepšiť kvalitu našich služieb či už kúpou potrebného vybavenia ako napríklad nového záchranárskeho batoha, potrebného zdravotníckeho materiálu. Všetkým darcom, minuloročným a aj tohtoročným ďakujeme, práve vďaka Vám môžeme stále zlepšovať to, čo robíme.

viac
Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac