Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Tlačivá k začiatku školského roka

Vážení rodičia,

 

pred začiatkom šk. roka 2020/2021 je povinnosťou zákonného zástupcu žiaka vyplniť Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka.  Vyplnené tlačivá odovzdá žiak triednemu učiteľovi v stredu 2. 9. 2020.

Tlačivá na stiahnutie:

Zdravotný dotazník žiaka

Vyhlásenie zákonného zástupcu

  V prípade, že si formuláre nemáte kde vytlačiť, budú k dispozícii vo vestibule školy 28.8.2020  a 31.8.2020  v čase od 7:30 do 14:00 hod.

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia, milí žiaci, v prílohe ná... / viac
  • Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe zh... / viac
  • Vážení rodičia,   pred začiatkom šk. rok... / viac
  • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že testov... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci,   Ministerst... / viac