Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Na online hodinu zavítal básnik Daniel Hevier

Dištančné vzdelávanie ponúka aj  nezvyčajné online stretnutia. Ku kvartánom  na online hodinu zavítal autor stoviek kníh pre deti a mládež i dospelých, učiteľ, slovenčinár, lingvista, estét,  básnik, prozaik, dramatik, scenárista, výtvarník, editor, esejista, textár piesní, autor muzikálov, vydavateľ, filozof,  pán Daniel Hevier, majster zvukomalebných slov, ale najmä vzácny, dobrý človek. V rámci hodiny čitateľskej gramotnosti prevzal učiteľské žezlo do svojich rúk, a tak miesto tichej a strohej prezentácie s faktografickými informáciami o osobnosti a tvorbe básnika,   strávili sme  živú hodinu s majstrom básnického slova.

Vošli sme do básnikovho sveta, ocitli sme sa v jeho pracovni, obklopený tisícmi kníh. Študentom objasnil  zlomové etapy svojho života. Mal obdobia, kedy čítal len poéziu alebo iba veľké romány, filozofické diela alebo sa venoval hudbe, mystike či výtvarnému umeniu. Básnik v nich hľadal svoj vnútorný azyl. Spomenul autorov, ktorí mu boli blízki a mali vplyv na jeho mladú  i neskoršiu tvorbu. Dotkol sa, samozrejme, svojich  študentských čias a zdôraznil, že škola je veľmi dôležitou podmienkou vstupu žiaka do sveta poznania. Len nikdy nesmie na  vyučovaní i v živote chýbať porozumenie. A to nielen textové, ale najmä to ľudské. Porozumenie sa v dnešnej dobe stáva hlbokým základom chápania sveta, bez neho človek žije v nevedomosti a v duševnej  prázdnote. Porozumenie nám dáva široký diapazón dopracovať sa ku kritickému  mysleniu, a tak si  formovať  vysoké všeľudské hodnoty. Vysvetlil nám, že  okolo nás je všetko príliš zložité , preto je dôležité aj umenie pýtať sa. Pýtať sa na všetko, čo je podstatné v našich životoch. Sám  majster  si zaspomínal, ako sa učil vzorce, rovnice, názvy literárnych diel, ale čo mu vlastne z toho najviac utkvelo v hlave zo  školských lavíc? Málo? Veľa?  Uviedol, že zmysel školských rokov  je v niečom inom: škola ho naučila  mať vzťahy, precítiť pestrosť života a chápať zložitosť reality,  z ponuky možností  vybrať si tú správnu cestu. Cestu pravdy, nádeje, dobra, pracovitosti, poctivosti, múdrosti  a hlbokej viery. Povzbudil nás do zmysluplnej práce a tvorivosti, nebáť sa kráčať novými smermi a nezabudnúť na hru, humor a hlavne láskavosť. Pán Hevier má veľmi vrúcny  vzťah ku školáčikom, cíti s nimi všetky krivdy, túžby a predstavy, preto sa rozhodol vložiť kus svojho umu do novej koncepcie školy, vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Túto svoju iniciatívu nazval Radostná škola. Našich študentov tento projekt mimoriadne zaujal  a veríme , že aj takouto neformálnou  hodinou literatúry a čitateľskej gramotnosti sa naplnia  jeho slová o radostnej škole. Veľká vďaka, majstre, za mimoriadny zážitok.  

 

S dovolením autorky na uverejnenie jedno vyjadrenie.

Utorok 10.11.2020 13:02

Monika Nerečová (KVA) → Ja

 
Chcela by som sa veľmi poďakovať za možnosť aj takejto nekonvenčnej hodiny. Priznám sa, že najprv som nevedela, čo od toho mám očakávať a išla som do tej hodiny s takou neistotou. Ale pán Hevier ďaleko prekročil všetky predstavy o tejto hodine a bola veľmi príjemná, zaujímavá, náučná a nenútená. Jeho nápad so zmenou v školstve sa mi veľmi páči a aj celkovo jeho názory sú svetové. Treba si uvedomiť, že zmena je dobrý prostriedok na zlepšovanie a zmena sa deje teraz. Páči sa mi, že berie iniciatívu do vlastných rúk a nečaká na "dokonalý čas na zmenu" (čo je podľa mňa úplne fiktívny pojem), ale je verný svojim víziám a verí v jeho schopnosť mať vplyv na dnešnú realitu.
Bol dobrý nápad ho pozvať a rozšíriť nám takto obzory.
S pozdravom, Monika.

 
(text: Mgr. Gabriela Kratochvílová )

Novinky v kocke
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,ako sme V... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva... / viac