Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

ADMINISTROVANÉ TESTY EČ MS, TÉMY A ZADANIA PFIČ MS  

V školskom roku 2021/2022 budú administrované:  

 • testy EČ MS z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika,  
 • centrálne zadaný súbor štyroch tém PFIČ MS z vyučovacieho jazyka - slovenský jazyk a literatúra,  
 • testy EČ MS z predmetov  
 • anglický jazyk – úroveň B2, 
 • nemecký jazyk - úroveň C1,  
 • centrálne vypracované zadania PFIČ MS z predmetov  
 • anglický jazyk- úroveň B2,  
 • nemecký jazyk - úroveň C1.  

 

Termíny konania externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky 2022  

viac

HODNOTENIE MS 

a) Výsledky externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) sa hodnotia percentami, ústna odpoveď známkou. Na maturitnom vysvedčení sa z predmetu, ktorý má externú časť, uvádza aj percentil (úspešnosť žiaka v porovnaní s výsledkami ostatných maturantov SR z daného predmetu a úrovne).  

b) Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky.  

c) Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a výsledok sa ani neuvádza na maturitnom vysvedčení.  

 

Kedy úspešne zmaturujete?  

viac
Novinky v kocke
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
 • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
 • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
 • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
 • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac