Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Testovanie 9 2021

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie o termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka.

 

Rozhodol, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka osemročných gymnázií – KVARTY sa uskutoční 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov:

  • matematika
  • slovenský jazyk a literatúra

 


Špecifikáciu testov nájdete na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 

O ďalších upresneniach Vás budeme priebežne informovať.

Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac