Model postupného vlnenia  (priečne a pozdĺžne "postupné" vlnenie)