Vlnenie v izotropnom prostredí a Huygensov princíp