Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Čo robíme

Okrem aktivít, ktoré sú špecifické pre náš spolok a teda krúžok a služba prvej pomoci sa aktívne zapájame aj do aktivít Slovenského Červeného kríža. Prioritne sú to ukážky prvej pomoci a asistenčné služby a v neposlednom rade sú to súťaže a členstvo v humanitárnej jednotke Územného spolku Nitra.

                                                                               

Ukážky prvej pomoci robíme pre širokú verejnosť na verejných podujatiach, ale aj pre súkromný sektor ako napr. pre letné tábory. V rámci týchto podujatí učíme verejnosť základnú prvú pomoc, ktorú si môžu záujemcovia aj prakticky vyskúšať.

                                                                                         

Medzi ďalšie naše aktivity patrí asistenčná služba prvej pomoci s hlavnými cieľom zabezpečenia prvej pomoci na širokej škále podujatí. S našimi dobrovoľníkmi sa môžete stretnúť na niektorých podujatiach mesta Nitra ako sú napríklad rôzne festivaly, koncerty ale aj na nekomerčných letných táboroch či školských podujatiach. Cieľom zdravotných dozorov je byť prvým článkom starostlivosti o pacienta a jeho odovzdanie záchrannej zdravotnej službe. Tiež to je starostlivosť o postihnutých, ktorí nie sú v ohrození života a teda nevyžadujú pomoc záchrannej zdravotnej služby alebo ošetrenie v nemocnici. V spolupráci s našou školou zabezpečujeme aj podujatia organizované našou školou ako sú rôzne športové dni, branné alebo orientačné behy.

                                                                               

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac