Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Čo robíme

Medzi nami verejne poskytované služby patria:

 

Ukážky prvej pomoci

 

Ukážky prvej pomoci poskytujeme pre širokú verejnosť na verejných podujatiach, ale aj pre súkromný sektor. V rámci týchto podujatí učíme verejnosť poskytovanie základnej prvej pomoci, ktorú si môžu záujemcovia aj prakticky vyskúšať. Naši tréneri prvej pomocipravidelne školení a sú absolventmi akreditovaných kurzov prvej pomoci pre trénerov prvej pomoci

Ak by ste mali záujem o ukážky prvej pomoci, ozvite sa nám prosím na našu e-mailovú adresu a pošleme Vám všetky doplnkové informácie. 

 

 

               

 

 

Okrem aktivít, ktoré sú špecifické pre náš miestny spolok a teda ukážky prvej pomoci, príprava záujemcov o prvú pomoc- príprava prvej pomocislužba prvej pomoci na škole sa aktívne zapájame aj do aktivít Slovenského Červeného kríža, územného spolku Nitra. Prioritne je to asistenčná záchranná služba alebo súťaže prvej pomoci a členstvo v humanitárnej jednotke Územného spolku Nitra.

Pomáhame taktiež pri výkone rôznych humanitárnych aktivít, akými sú napr. zbierky potravín alebo šatstva, kde darované veci putujú prísne vybraným adresátom. Vyzbierané veci darujeme územnému spolku Nitra, ktorý disponuje adresátmi a zastrešuje aj našu činnosť. Ak by ste mali záujem o darovanie vecí do zbierky, tak nám napíšte na našu e-mailovú adresu, ďakujeme.

Zúčastňujeme sa taktiež rôznych súťaží v prvej pomoci a iných zdravotníckych súťaží a taktiež pripravujeme žiakov základnej školy na súťaž prvej pomoci. Máme za sebou aj organizáciu súťaže v prvej pomoci na našej škole.

                                                                               

                                                                               

Novinky v kocke
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac
  • Chcete ešte počas základky vyskúšať, aké j... / viac