Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prijímačky

V školskom roku 2020/2021 otvárame dve triedy štvorročného štúdia, jednu triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a jednu triedu osemročného štúdia. 

 

P o n u k a    a k t i v í t    g y m n á z i a

 • Stravovanie  vo vlastnej školskej jedálni poskytujeme všetkým záujemcom z oboch foriem štúdia (raňajky, obed, večera)
 • Pre študentov 4-ročného a 5-ročného bilingválneho štúdia zo vzdialenejších oblastí poskytujeme ubytovanie v našom školskom internáte podľa kapacitných možností. V prípade vyššieho záujmu sa uplatní výber podľa vzdialenosti a dostupnosti trvalého bydliska.
 • Gymnázium má dlhoročnú spoluprácu s cisterciánmi v rakúskom Heiligenkreuzi. Každoročne organizujeme spoločné projekty i výmenné pobyty študentov.
 • Gymnázium má dve počítačové učebne s internetom, päť multifunkčných učební,  projektory v každej kmeňovej triede, odborné učebne a laboratóriá, obnovené telocvičné objekty vrátane posilňovne, školský bufet, knižnicu s klubovňou, školskú kaplnku.
 • Škola má vlastný študentský časopis, rozhlasové štúdio a spevokol, každoročne organizuje vlastné kultúrne, spoločenské a zábavné akcie pre študentov.

 

Kritériá prijatia pre 4-ročné štúdium

Kritériá prijatia pre 5-ročné štúdium

Kritériá prijatia pre 8-ročné štúdium

 

Potvrdenie o nastúpení na 4-ročné štúdium

Potvrdenie o nastúpení na 5-ročné štúdium

Potvrdenie o nastúpení na 8-ročné štúdium

Potvrdenie o nenastúpení na štúdium

 

Podrobné informácie spolu s rozpisom a s presným časovým harmonogramom prijímacích skúšok do prímy nájdete tu.

 

Žiadosť o ubytovanie v školskom internáte (DOCX)

 

 

neOficiálny televízny kanál

Novinky v kocke
 • Vážení rodičia, milí žiaci, v prílohe ná... / viac
 • Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008... / viac
 • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe zh... / viac
 • Vážení rodičia,   pred začiatkom šk. rok... / viac
 • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že testov... / viac
 • Vážení rodičia, milí žiaci,   Ministerst... / viac