Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Harmonogram prijímacích skúšok do 1.ročníka 4-ročného štúdia

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda


 

Harmonogram prijímacích skúšok do 1.ročníka 4-ročného štúdia

termín prijímacej skúšky: 4. máj 2023

Prijímacie skúšky tvorí test zo slovenského jazyka a literatúry, test z matematiky a test z katolíckeho náboženstva.

Na prijímacie skúšky si treba priniesť kalkulačku. Rysovacie pomôcky nie sú potrebné.

Časový harmonogram:


8,15 - 8,35 hod. - príchod na vrátnicu, usadenie v učebniach
8,35 - 8,45 hod. - prezentácia, úvodné pokyny
8,45 - 9,35 hod. - písomný test SJL - vypracovanie (50 min.)
9,35 - 9,50 hod. - prestávka (15 min.)
9,50 - 10,00 hod. - úvodné pokyny
10,00 - 10,50 hod. - písomný test MAT - vypracovanie (50 min.)
10,50 - 11,05 hod. - prestávka (15 min.)
11,05 - 11,15 hod. - úvodné pokyny
11,15 - 11,55 hod. - písomný test KNB - vypracovanie (40 min.)

Informáciu, do ktorej skupiny je Váš syn/Vaša dcéra zaradený(á) a taktiež miestnosť, v ktorej bude konať prijímacie skúšky, sa dozvie pri vstupe do budovy školy.

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac