Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Svätý otec František k Svetovému dňu misií okrem iného povedal, že všetci členovia Cirkvi sa majú nejakým spôsobom podieľať na misiách, “...keďže Cirkev je zo svojej povahy misionárska: Cirkev sa zrodila „z vyjdenia“ na cesty. Svetový deň misií je privilegovaným časom, keď sa veriaci rôznych svetadielov modlitbami a konkrétnymi gestami solidarity zapájajú do pomoci mladým cirkvám na misijných územiach”.

viac
21.10.2014
Retro Day 2014

Vo štvrtok sme vymysleli prvý zo série zaujímavých štvrtkov na GCM. Ako je už z názvu zrejmé, išlo o oblečenie v štýle rokov minulých.

viac
19.10.2014
Peklo na zemi

Aj tieto slová použil náš sprievodca na opis jedného miesta na zemi. To miesto sa nachádza u našich susedov Poliakov a nesie meno Osvienčim (Auschwitz). Čo vám napadne pri tomto slove? Behajú vám zimomriavky po chrbte? Ak áno, nie ste sami!

viac

Štvrtok, 16. októbra, sa žiaci nižšieho stupňa zúčastnili dlhoočakávaných imatrikulačiek, ktoré im pripravili tohtoroční kvartáni.

viac
17.10.2014
DO 1.B

Duchovná obnova na Lukovom Dvore

Školský rok beží na plné obrátky, no pre nás prvákov je každý deň objavom. Obzvlášť v dňoch 7. a 8. októbra, kedy nám Gymnázium sv. Cyrila a Metoda dalo fantastickú možnosť prehĺbiť si vzťah s Bohom a okrem toho utužiť si vzťahy v triede na duchovnej obnove na Lukovom Dvore u sestričiek misionárok z ostrova Kiribati.

viac

Dňa 9.10. 2014 sa pár vyvolených jedincov zúčastnilo tradičného výletu do Viedne. Cesta autobusom nám ubehla rýchlo aj vďaka našej výrečnosti a výrečnosti našich spolusediacich.

viac

Hmmh – lecker!

Myslíte si, že hodina nemčiny sa ničím nedá spestriť? Ak áno, nám, triede oktáve,  sa to podarilo.
Učebnice Deutschmobilu sme vymenili za vlastnoručne upečené koláče. A aby toho nebolo málo, aj sr. Clarissa nás opäť čímsi prekvapila. Z ďalekého Nemecka nám objednala vynikajúcu nemeckú špecialitu „Rote Grűtze“. Každý z nás predstavil svoj recept, čím sme si slovnú zásobu rozšírili aj v inej oblasti. Do sýta najedení sme si túto netradičnú hodinu užívali až do zvonenia. Z našich dobrôt sa niečo ušlo aj šťastným študentom IV.A.

Zdá sa vám to lákavé? Aj vy by ste chceli „ochutnať“ takúto hodinu? Čo/kto vám v tom bráni?

(text: Terézia Prišegemová, Mária Bridová, oktáva)

viac

Aj takto by sme mohli začať, pretože 23. septembra 2014 sa celá perepúť Rómov, Talianov, Číňanov, Čechov a Arabov chceli nasťahovať na naše GCM. Neľútostné prekážky naši prváci zdolali a ukázali, že majú na to!

viac

Picasso dobre vedel, čo hovorí. Je to odpoveď na otázku, načo nám je umenie. Keď počujeme našu obľúbenú pieseň, alebo vidíme dobrý film, divadelné predstavenie, či krásny obraz, môžeme zažiť povznášajúci pocit, ktorý nás nachvíľu vytrhne z každodenného života. Ja ten pocit zažívam na hodinách výtvarnej výchovy, keď vidím tie krásne obrazy, čo naši študenti maľujú.

viac

V stredu 1. októbra bolo v internátnej kaplnke nezvyčajne rušno. Stretli sme sa, aby sme spolu s Eucharistickým Kristom prosili o pokoj vo svete a za našich prenasledovaných bratov a sestry.

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke
  • Medugorje 13. - 17.11 2014 / viac