Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva na spoločnú modlitbu posvätného ruženca prostredníctvom živého vysielania cez aplikáciu Microsoft Teams, dňa 01. 12. 2020 (utorok) o 20:00 hod. Jednotlivé tajomstvá sa budú predmodlievať rodičia a žiaci tretích ročníkov našej základnej školy sv. Svorada a Benedikta. Kliknutím na link nižšie sa môžete pripojiť. Po otvorení linku sa Vám objaví ponuka s možnosťami. Zvoľte možnosť “Sledovať radšej na webe“ a následne – pripojiť sa ako “anonym“.

Pripojenie na modlitbu

viac

Dištančné vzdelávanie ponúka aj  nezvyčajné online stretnutia. Ku kvartánom  na online hodinu zavítal autor stoviek kníh pre deti a mládež i dospelých, učiteľ, slovenčinár, lingvista, estét,  básnik, prozaik, dramatik, scenárista, výtvarník, editor, esejista, textár piesní, autor muzikálov, vydavateľ, filozof,  pán Daniel Hevier, majster zvukomalebných slov, ale najmä vzácny, dobrý človek. V rámci hodiny čitateľskej gramotnosti prevzal učiteľské žezlo do svojich rúk, a tak miesto tichej a strohej prezentácie s faktografickými informáciami o osobnosti a tvorbe básnika,   strávili sme  živú hodinu s majstrom básnického slova.

viac

 Spojená katolícka škola v Nitre Vás pozýva na spoločnú modlitbu posvätného ruženca prostredníctvom živého vysielania cez aplikáciu Microsoft Teams, dňa 24. 11. 2020 (utorok) o 20:00 hod. Jednotlivé tajomstvá sa budú predmodlievať rodičia a žiaci druhých ročníkov našej základnej školy sv. Svorada a Benedikta. Kliknutím na link nižšie sa môžete pripojiť. Po otvorení linku sa Vám objaví ponuka s možnosťami. Zvoľte možnosť “Sledovať radšej na webe“ a následne – pripojiť sa ako “anonym“

 

viac