Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Púť do Medjugoria

Tak ako minulý rok, aj teraz organizujeme púť do Medjugoria v období, kedy nepraská vo švíkoch kvôli náporu turistov (16. - 20. 11. 2016, cena 125 euro). Základné informácie uvádzame už teraz, v predstihu v priloženom dokumente.

e – mail: gospamajka2 zavinac gmail.com.

viac

Pre gymnaziálnu kapacitu mozgu nebude tak zložité predstaviť si prosto vyzerajúci listnatý strom. Spoločne si ho zaradíme do postjesenného obdobia, a hľa, uzrieme, ako poeticky zhadzuje záťaž zo svojich vztýčených drevených ramien. Teraz nasledujú dve otázky v jednej: Potreboval tak urobiť alebo tak malo byť?

Do paralely k nášmu modelovému rastlinnému organizmu si môžeme dosadiť aj akciu od 8. – 12. septembra (pár dní dozadu). Harmonický zhluk týchto dní odniesol aspoň na chvíľu naše vnímanie medzi múry jedného z najkrajších kláštorov Európy, Heiligenkreuzu; do citeľnej bázne Mariazellu; doprostred tónov gregoriánskeho chorálu; do tajomstiev kláštora v Mayerlingu; v radosti z modlitby, so živou vierou a spevom na perách.

viac
   Ponuka krúžkov na GCM v školskom roku 2016 / 2017  
     
  Názov krúžku: Vedúci krúžku: žiaci
1 Krúžok školského časopisu   všetci
2 Spevácky krúžok  Ing. Miroslav Ševčík všetci
3 Základy matematiky Mgr. Peter Kopček 1. ročník
4 Florbalový krúžok Mgr. Vladimír Ondrejka všetci
5 Krúžok programovania  RNDr. Julius Jenis  PRI,SEK,TER, pondelok 13,40
6 Krúžok gramatiky slovenského jazyka PaedDr. Vlasta Ďurfinová maturanti
7 Krúžok gramatiky slovenského jazyka  Mgr. Ladislav Lorincz maturanti
8 Krúžok anglických projektov  Mgr. Mary Šabíková všetci
9 Futbalový krúžok Mgr. Jaroslav Votoček vyšší stupeň, štvrtok14,30
10 Krúžok voľnočasových aktivít RNDr. Miroslava Jenisová KVI
11 Krúžok voľnočasových aktivít Mgr Alica Vontorčíková TER
12 Krúžok cvičenia pre radosť PaedDr. Marta Kvasňovská vyšší stupeň - dievčatá
13 Fyzikálny krúžok RNDr. Stanislav Kudlačák 3.r a 4. r
14 Krúžok pilates PaedDr. Vlasta Ďurfinová všetci
15 Fotografický krúžok Mgr. Jaroslav Votoček všetci, utorok 14,30
16 Športový krúžok  Mgr.  Jana Mitošinková vyšší stupeň - chlapci
17 Krúžok vyššej matematiky Mgr. Peter Kopček 4. ročník
18 Dejiny maľby, praktická olejomaľba  Mgr. Ladislav Lorincz všetci
19 Výroba šperkov Mgr. Dana Brezniaková všetci
20 Krúžok Nightfever - team p. Peter Šabo všetci
21 Krúžok dekorácie interiérov sr. Clarissa všetci
Študenti na ŠI odovzdávajú poukazy vedúcemu vychovávateľovi.
Študenti ŠI si môžu  vybrať jeden krúžok.  
Ostatní študenti si môžu vybrať 1 krúžok. VP odovzdajú vedúcemu krúžku.
Prihlášky zrealizovať do 22. septembra.  
viac

Školský rok 2016/2017 sme začínali v chráme sv. omšou, ktorú slúžili traja kňazi: generálny vikár Mons. Peter Brodek, školský kaplán Peter Šabo a vdp. Juraj Musil.

V úvode sme pozývali medzi nás Ducha Svätého piesňou Veni Sancte. V kázni Mons. Brodek spomínal na príhodu, ktorú zažil ešte ako kňaz v jednej farnosti. Cestoval autom na sv. omšu do menšej obce a vedľa cesty stopovala jedna pani.

viac

New Computers - 1 701 euro. To je suma, ktorou ste nám pomohli v našej zbierke na obnovu učebne informatiky. Presne 20 darcov prispelo priemerne sumou 85 euro. Zbierka skončila 31. augusta a následne sme zakúpili nové počítače (7 ks stolových PC s príslušenstvom). Okrem toho ste nám priebežne darovali celkovo 7 LCD monitorov. Ďakujeme.

viac
25.08.2016
DO Čičmany

Včera sme sa vrátili z duchovných cvičení (exercícií), ktoré sme už tradične absolvovali v krásnej dedinke Čičmany. Duchovne nás viedol vdp. Igor Hanko v spolupráci so školským kaplánom pátrom Petrom a sestričkami z Rodiny Panny Márie.

Naším skutočným sprievodcom však bol vzdelaný výrobca stanov sv. Pavol (Šavol) z Tarzu. Život a dielo tohto apoštola - evanjelizátora bolo hlavnou témou prednášok. Veľmi sa mi osvedčila aplikácia Biblia, vďaka ktorej som mohol kedykoľvek čítať Pavlove listy plné múdrosti adresované rôznym skupinám ľudí tej doby.

viac

V poslednom mesiaci školského roka 2015/2016 druháci na hodinách informatiky tvorili webové stránky. Obsahovo sú naozaj pestré, graficky celkom slušne zvládnuté.

Okrem dobrej známky si najlepší zo študentov zaslúži aj drobnú odmenu. O tom, kto to bude, rozhodnete vy v hlasovaní. Do konca prázdnin môžete hlasovať za najlepšiu webovú stránku a my v septembri víťaza odmeníme!

viac
Keď za mnou prišli prvýkrát štyria tretiaci, že chcú robiť spoločný záverečný projekt, vôbec som nemal v úmysle im to dovoliť. Dobiedzali, prosíkali, vyhrážali sa kvalitou, až ma nakoniec zlomili. Makali tvrdo. Striedali sa pri kamere. Dabovali, strihali, nespali ! Vznikol krátky film, ktorý sme na konci roka ocenili obrovským aplauzom a jednotkami navyše. A veru teším sa, že ma prehovorili a že ich hrozby o kvalite aj naplnili. V hlavných úlohách žiaci III.A (Michal Križo, Lukáš Pajtinka, Timotej Kuma a Dominik Švaral)

(text: Mgr. Jaroslav Votoček)Všetko to začalo koncom druhého polroku zasnívaným pohľadom do budúcnosti : „Chalani, musíme si spraviť vlastné video, v ktorom budeme hrať hlavné postavy!“Táto predstava sa však stále vzďaľovala každou písomkou, odpoveďou, školskými akciami a v našom prípade aj internátnymi záležitosťami. Jednoducho, túžba bola ale čas nám stále utekal. Zdalo, že sa všetko rozplynie ako para vo vzduchu, no vtom znenazdajky zasiahol pán profesor Votoček, keď na jednej hodine informatiky capol po stole a so svojim typickým úsmevom len tak popri reči dodal : „Tak vážení, ku koncu roka vás čaká ešte urobiť jeden projekt. Môže to byť dotazník spojený s grafmi alebo .... video .Samozrejme, každý sám za seba.“ Vtom Mišovi (hlavnému iniciátorovi a tvorcovi videa) zasvietila nad hlavou žiarovka . Nenápadne sa vo vrave, ktorá nastala po p. profesorovom prejave presunul ku katedre a položil otázku: „Pán profesor, nemohli by na veľkom videu popracovať aj štyria ľudia ?“Pán profesor po chvíľkovom pohľade z očí do očí s úsmevom od ucha k uchu odvetil: „Tak to by nešlo.“.... O pár hodín začal Mišo s prípravami deja. Rozmýšľal deň a noc a nakoniec zostavil prípravnú verziu . Dal nás dohromady (Mišo, Lukáš, Timo, Dominik – hlavný tým) a začali sme pracovať vo svojom voľnom čase, ktorého bolo popri všetkých povinnostiach neuveriteľne málo. Techniku na natáčanie nám poskytla kameramanská legenda GCM – Andrej Karlubík , takže po stránke technickej sme mali široké možnosti. Do kariet nám hrala aj skutočnosť, že máme na natáčanie k dispozícii školské (a ako členovia) aj internátne priestory. Napriek týmto vymoženostiam nám nad hlavami visela nepríjemná skutočnosť – čas je proti nám. Urýchlene sme teda začali točiť (v rámci všetkých možností čo najlepšie) zábery. Druhý polrok sa krátil a škola nútene zaberala väčšinu našej pozornosti, čo sme sa snažili vyrovnať prácou v nadčasoch. Keď sa nám podarilo dotočiť zaokrúhlených 150GB videí , čakali na nás dve najzávažnejšie dilemy : 1. Strihanie videa a 2. Hudba vo videu. Problém číslo 2 nám pomohol vyriešiť môj brat Filip (autor hudby divadelnej hry – Patrím k vám) a problém číslo 1 sme s Božou pomocou dokončili ráno v deň premiéry predposledný týždeň pred koncom školského roka. Zostávalo už len jedno prázdne okienko na liste želaní týkajúcich sa videa. To zaplnila zelená fajočka hneď po tom, ako bolo video vylepšené niekoľkými detailmi a umiestnené na YouTube pod prvoplánovým názvom League of Justice (medzi GCM videami).

(text: Dominik Švaral) viac

Teraz by sme vám chceli porozprávať náš krátky príbeh o pobyte v Rakúsku. Keď sme prišli do školy, bolo pre nás všetko ešte nové a neznáme. Hneď nato sme boli predstavení riaditeľovi a ostatným vyučujúcim. Prekvapili nás dve veci: Nevedeli sme, že sa v Rakúsku hovorí silným dialektom. No našťastie sa všetci usilovali hovoriť nemecky. A druhým kameňom úrazu bola dĺžka vyučovacích hodín, ktorá nám často spôsobovala nemalé ťažkosti.  Aj keď rozdiel bol iba v piatich minútach, celé dva týždne sme si na to nevedeli zvyknúť.

viac

Nočná horúčka v kláštornom kostole (10.6. 2016)

Čas, kedy sa môžeme porozprávať s Bohom, poprosiť ho a poďakovať mu za všetko, čo pre nás robí. Aj o tomto bol Nightfever. Previesť ľudí kryptou, zavolať ich do kostola alebo porozprávať sa s kňazom, poprípade ísť na spoveď, nebolo obohatenie len pre "pozvaných", ale aj pre "pozývajúcich". Bohaté občerstvenie, za ktoré ďakujeme pani profesorke Bohovičovej a všetkým dobrým maminám, spôsobilo, že sme z tejto akcie odchádzali posilnení na duchu aj na tele. 

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke
  • Púť do Medjugoria Tak ako minulý rok, aj ... / viac
  • GCMtour pozýva do Fatimy / viac
  •    Ponuka krúžkov na GCM v školskom roku ... / viac
  • New Computers - 1 701 euro. To je suma, kt... / viac
  • Oznam pre držiteľov karty ISIC - predlžova... / viac
  • Rím s GCMtour sa odkladá... / viac