Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Krúžok prvej pomoci

Náš miestny spolok už od svojho založenia ponúka pre študentov gymnázia celoročný krúžok prvej pomoci. Krúžok školia akreditovaní tréneri prvej pomoci metódami zážitkovej prvej pomoci, ktoré sa snažia prvú pomoc ponúknuť aj v praxi modelovými situáciami nie iba teoreticky. V školskom roku 2020/2021 sme sa tešili veľkému záujmu o náš krúžok a preto sme mohli otvoriť až dve skupiny krúžku. Prihlasovanie na náš krúžok otvárame každoročne začiatkom nového školského roka. Ak by ste mali záujem sledujte naše sociálne siete a stránku školy. Formulár na zapisovanie je vyvesený začiatkom šk. roka na nástenke a dostupný do zaplnenia kapacity.

Pre koho je krúžok určený:

- pre všetkých študentov gymnázia, ktorí majú záujem o rozšírené vedomosti prvej pomoci, alebo hľadajú štart pred štúdiom zdravotníckych či už lekárskych alebo nelekárskych študijných odborov

Čo ponúkame:

-          kvalitný prístup trénerov

-          moderné metódy výučby formou zážitkovej prvej pomoci

-          teoretickú aj praktickú výučbu

-          exkurzie na rôzne miesta spojené so zdravotníckou prácou

-          v prípade záujmu otvorenie možností pôsobenia v Slovenskom Červenom kríži

Čo získate:

-          rozšírené vedomosti z prvej pomoci, ktoré si vyskúšate aj prakticky

-          krúžok je ukončený v prípade záujmu zvýhodneným 33 – hodinovým kurzom prvej pomoci

    

 

AKTUÁLNA SITUÁCIA: krúžok prebieha stále online v pôvodných časoch teoretickou výučbou, praktická časť bude nahradená po uvoľnení opatrení

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac