Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Kto sme

Náš Miestny spolok bol oficiálne založený v januári 2019, kedy sme sa stali organizačnou podjednotkou Slovenského Červeného kríža. Hlavnou ideou založenia miestneho spolku SČK bolo spojenie a podpora mladých ľudí, ktorých zaujíma prvá pomoc . S nadväzovaním na túto myšlienku bolo cieľom a je aj cieľom momentálneho vedenia spolku spojiť mladých ľudí v myšlienke dobrovoľnej pomoci iným, vzdelávania sa v prvej pomoci a poskytnutia štartu pred štúdiom lekárskych alebo nelekárskych zdravotníckych odborov, v neposlednom rade je to samozrejme aj osobnostný rast jednotlivých členov.

Ku začiatku roka 2021 náš spolok tvorilo 15 členov a stále sme otvorení pre nových členov, ktorí by mali záujem o Červený kríž a jeho myšlienky a mali ochotu plniť niektoré z našich činností. Viac o našich aktivitách je v podkategórii čo robíme a v prípade záujmu nás môžu kontaktovať na našom gmaili.

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac