Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Služba Prvej Pomoci

Služba prvej pomoci je poskytovaná našimi dobrovoľníkmi samozrejme v priestoroch gymnázia no naša služba je rozšírená aj na základnú školu a škôlku. Služba v prípade potreby zoberie potrebné pomôcky z izolačnej miestnosti a postihnutého na mieste zranenia ošetrí. V prípade potrebného ďalšieho ošetrenia alebo čakania na rodinného príbuzného premiestni žiaka do izolačnej miestnosti, kde čaká na príchod spolu s členom služby.

Pre privolanie služby prvej pomoci nájdete telefónne čísla na našich dobrovoľníkov na tabuľkách vo všetkých priestoroch kde sa zhromažďujú žiaci- na schodiskách, pri kabinetoch, na každom poschodí, v jedálni a podobne. Zavolať môže hocikto, či už študent, pedagóg alebo zamestnanec školy. Rozhranie pôsobenia našej služby je v rovnakom čase ako vyučovanie, tzn. každý pracovný deň od 08:00 do 14:15.

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac