Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Pedagógovia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam  pedagogických  pracovníkov

Vedenie školy    
Mgr. Radoslav Rusňák  ANJ, NAB, ETV riaditeľ školy
Mgr. Mária Šperková CHE, MAT pedagog. zástupkyňa

 

 

Interní pedagógovia

 

 

1.

PaedDr. Martina Bažaličková

BIO,CHE

triedna III.A

2.

Mgr. Andrea Behulová

ANJ, psychológia

 

3.

PaedDr. Jana Bohovičová

BIO, CHE,NEJ

triedna II.N

4.

Mgr. Dana Brezniaková

KNB,NEJ

 

5.

Mgr. Jozef Čujdík

INF, EKO

triedny tercie

6.

Mgr. Zuzana Didová

GEO, TEV

triedna III.B

7.

Mgr. Lýdia Fraňová

ANJ

triedna I.A

8.

PhDr. ThDr. Roman Gerši, PhD.,  SL.L.

KNB

 

9.

PaedDr. Juliana Greňová

ANJ, NEJ

 

10.

PaedDr. Patrik Haller

KNB, TEV

triedny II.B

11.

PaedDr. Mária Hlavatá

SJL, DEJ

 

12.

PhDr. Barbara Jakubičková

NEJ, ANJ

triedna IV.N 

13.

Mgr. Michal Kajanovič

TEV

 

14.

Mgr. Michaela Kajdačiová

NEJ

triedna sekundy

15.

Mgr. Peter Kopček

MAT, KNB

triedny kvinty

16.

Mgr. Gabriela Kratochvílová

SJL, OBN

 

17.

RNDr. Stanislav Kudlačák

MAT, FYZ

 

18.

PaedDr. Marta Kvasňovská

GEO, RUJ, NOS

 

19.

Mgr. Naďa Labancová

NEJ, DEJ

 

20.

Mgr. Irena Lehocká PhD.

SJL, OBN

triedna I.B

21.

Mgr. Ladislav Lőrincz

SLJ, OBN

triedny septimy

22.

Mgr. Miroslava Melcerová

ANJ

 

23.

Mgr. Andrea Molnárová

MAT, VYV

 

24.

Mgr. Jana Mitošinková

GEO

 

25.

Mgr. Tadeáš Palko

NEJ, TEV

 triedny I.N

26.

Mgr. Juraj Polakovič

TAJ, RUJ 

 

27.

Mgr. Mária Romanová

SJL, KNB

triedna prímy

28.

Mgr. Renáta Rybanská

NEJ, KTK

 

29.

Mgr. Matúš Sitkey

FYZ, MAT

 

30.

Mgr. Anna Striešková

SJL, OBN

triedna kvarty

31.

vdp. Mgr. Peter Šabo - páter Peter

KNB

výchovný  poradca

32.

Mgr. Jana Šimková

TEV, pedagogika, BIO

triedna sexty

33.

Mgr. Jana Šimková

ANJ

triedna II.A

34.

vdp. Mgr. Jozef Šrank

KNB

 

35.

PaedDr. Ján Šunderlík PhD.

MAT, CHE

triedny IV.B, kariérový poradca

36.

Mgr. Viera Tibenská

MAT, INF

 

37.

PaedDr. Zuzana Turčeková

NEJ,RUJ,VYV

triedna V.N

38.

Mgr. Lucia Valkovičová

ANJ

 

39.

Mgr. Gertrúda Veselská, PhD.

NEJ, SJL, HUV

triedna III.N

40.

Mgr. Alica Vontorčíková

SLJ, VYV

triedna oktávy

41.

Mgr. Zuzana Zorková

Katolícka teológia, NEJ

 

42.

Mgr. Ing. Lea Žáková

MAT, KNB, ETV

triedna IV.A

43.

PhDr. Pavel Žebrák

DEJ

  

Vychovávatelia v školskom internáte

 

 1.

Mgr. Lukáš Belo

 

 2.

Mgr. Mária Gálová (sr. Mária Marthe)

 

 3.

Mgr. Ing. Mária Horváthová

 

 4.

Bc. Mária Králiková

 

 5.

Mgr. Erika Králiková

 

 6.

Ing. Miroslav Ševčík

vedúci vychovávateľ       

 7.

Martina Schlegel  (sr. Margaréta)

 

 8.

Lenka Vašeková (sr. Mária Monika)

 

 

 

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac