Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Pedagógovia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam  pedagogických  pracovníkov

Vedenie školy    
Mgr. Radoslav Rusňák  ANJ, NAB, ETV riaditeľ školy
Mgr. Mária Šperková CHE, MAT pedagog. zástupkyňa

 

Interní pedagógovia    
Mgr. Martina Bažaličková BIO, CHE triedna II.A
Mgr. Andrea Behulová ANJ  
PaedDr. Jana Bohovičová BIO, CHE triedna I.N
Mgr. Dana Brezniaková
KNB, NEJ triedna IV.A
Mgr. Jozef Čujdík
INF  
Mgr. Zuzana Didová TEV, GEG triedna II.B
Mgr. Lýdia Fraňová ANJ  
PaedDr. Juliana Greňová NJL  
PaedDr. Patrik Haller TSV, KNB triedny I.B
Mgr. Zuzana Harvanová BIO, CHE  
PaedDr. Mária Hlavatá  SJL, DEJ, KNB, KTK  
     
PhDr. Barbara Jakubičková ANJ. NEJ  triedna III.N 
     
Mgr. Martina Juríčková MAT, NEJ  
Mgr. Michaela Kajdačiová NEJ  triedna prima
Mgr. Dominika Antalová ANJ, SJL   triedna sekunda
Mgr. Peter Kopček  MAT, KNB   triedny IV.B
RNDr. Stanislav Kudlačák MAT, FYZ  
Mgr. Eva Kumová NEJ  
PaedDr. Marta Kvasňovská  GEG, RUJ, OBN   
Mgr. Ladislav Lőrincz  SJL, OBN  triedny kvinta
Mgr. Miroslava Melcerová ANJ  
Mgr. Lucia Miklášová MAT, NEJ  
     
Mgr. Jana Mitošinková  TEV, GEG, INF  
     
Mgr. Tadeáš Palko
   
Mgr. Juraj Polakovič TAJ, RUJ  triedny tercia
Mgr. Katarína Poláková TSV, DEJ  triedna sekunda
sr. Clarissa Julia Pöll, RPM  NEJ   
Ing. Iveta Raškovičová ANJ  triedna septima
sr. Mgr. Josefa Renáta Rybanská, RPM  NEJ, KTK   
Mgr. Anna Striešková SJL, OBN triedna IV.N
Mrs. Mary Šabíková  ANJ   
dp. Peter Šabo, OISS KNB   
Mgr. Jana Šimková 

TEV 

triedna kvarta
Mgr. Jana Šimková 

ANJ

triedna I.A
PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.

MAT, CHE, ANJ

triedny III.B
Mgr. Anna Toporová  FYZ, CHE  vých. poradca 
PaedDr. Zuzana Turčeková NEJ, RUJ, VYV triedna IV.N
Mgr. Gertrúda Veselská, PhD. NEJ triedna II.N
Mgr. Alica Vontorčíková  SJL, VYV, UMK  triedna septima
sr. Mgr. Mária Zuzana Zorková, RPM KNB  
Mgr. Ing. Karol Žák, CSc. KNB, CHE  
Mgr. Ing. Lea Žáková MAT, KTK, KNB  triedna II.A
PhDr. Pavel Žebrák DEJ  triedny IV.A

 

 

Vychovávatelia v školskom internáte  
Ing. Miroslav Ševčík hlavný vychovávateľ
sr. Mgr. Mária Marthe Gálová, RPM  
sr. Mary Nichole Nietzel, RPM  
Mgr. Lukáš Belo  
sr. Margareta Martina Schlegel, RPM  
sr. Monika Lenka Vašeková, RPM  
Bc. Mária Králiková  
Bc. Erika Králiková  

 

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia, milí žiaci, v prílohe ná... / viac
  • Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe zh... / viac
  • Vážení rodičia,   pred začiatkom šk. rok... / viac
  • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že testov... / viac
  • Vážení rodičia, milí žiaci,   Ministerst... / viac