Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Poplatky a účty

Prehľad poplatkov a čísla účtov

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na zariadenia

Výška poplatku v €

Periodicita poplatku

Termín splatnosti

Číslo účtu

Školský internát

40,00

mesačne

do 20. dňa predch.mes.

SK4802000000000341847162

Školská jedáleň 

GYM prima-kvarta 33,60 €

GYM kvinta-oktáva 35,91 €

GYM štvorročné 35,91 €

Internát stravné 63,84 €

mesačne

do 20. dňa predch.mes.

SK9202000000001178271259

Sponzorský účet SKŠ

 

SK3502000000002416462056

 

Príspevky od rodičov

Združenie pri SKŠ, Gym. sv. Cyrila a Metoda  prvé dieťa 30,00 € 1x ročne SK5002000000003186396958
druhé dieťa 20,00 €
tretie a každé ďalšie dieťa 0,00 €

 

Pri platbe na účet do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka.

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac