Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Poplatky a účty

Prehľad poplatkov a čísla účtov

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na zariadenia

Výška poplatku v €

Periodicita poplatku

Termín splatnosti

Číslo účtu

Školský internát

38,00

mesačne

do 20. dňa predch.mes.

SK4802000000000341847162

Školská jedáleň 

GYM prima-kvarta 32,13

GYM kvinta-oktáva 34,20

GYM štvorročné 34,20

Internát stravné 60,69

mesačne

do 20. dňa predch.mes.

SK9202000000001178271259

Sponzorský účet SKŠ

 

SK3502000000002416462056

 

Príspevky od rodičov

Združenie pri SKŠ, Gym. sv. Cyrila a Metoda  prvé dieťa 30,00 € 1x ročne SK5002000000003186396958
druhé dieťa 20,00 €
tretie a každé ďalšie dieťa 0,00 €

 

Pri platbe na účet do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka.

Novinky v kocke
  • Prajeme vám pekné prázdniny! Ak by ste n... / viac
  • Výsledky prijímacích skúšok do prímy (15. ... / viac
  • Hľadáme: Naša škola príjme do pracovného ... / viac