Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Rada školy

Za zriad'ovatel'a:

JUDr. Svorad Petruška

Ing. Patrícia Hlobenová

vdp. Mgr. Peter Šabo

 

Nepedagogickí pracovníci SKŠ

Mgr. Stanislava Svajčíková

 

Materská škola

Ing. Matúš Libant - zástupca rodičov MŠ

Mgr. Iveta Nerečová (sr. Terezita) - zástupkyňa pedagógov MŠ

Základná škola

Bc. Karol Polák - zástupca rodičov ZS      

Mgr. Katarína Bottová

Gymnázium

Mgr. Maroš Šimko - zástupca rodičov GCM

Mgr. Zuzana Zorková (sr. Mária Zuzana) - zástupkyňa pedagógov GCM

 

Žiaci

Michaela Pivarčiová III.B - zástupkyňa žiackej rady

 
Novinky v kocke
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac
  • Na našej škole sa dvaja kameramani Marek a... / viac