Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Prijímacie konanie

Výsledky prijímacích skúšok 2. kolo:

Výsledková listina - 4-ročné gymnázium - po 2.kole PS


OZNÁMENIE

o 2. kole prijímacieho konania pre nenaplnený počet žiakov

 

Vzhľadom na to, že po konaní  prijímacích skúšok v májom termíne (1. kolo) zostali  na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre voľné miesta v študijnom odbore 7902 J gymnázium – štvorročné štúdium  riaditeľ školy na základe § 66 ods. 6 zákona 245/2008 zákona rozhodol o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne pre nenaplnený počet miest, ktoré sa budú konať 20. 06. 2023.

viac


 

Výsledky prijímacích skúšok:

Výsledková listina - 5-ročné gymnázium

Výsledková listina - 8-ročné gymnázium

Výsledková listina - 4-ročné gymnázium

  

 

Dôležité termíny pre prijímacie skúšky:

  19.5.2023 zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
  do 19.5.2022 doručenie rozhodnutia o prijatí/neprijatí žiaka na štúdium
  do 24.5.2023 potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium 
  do 5 dní od doručenia rozhodnutia  odvolanie voči neprijatiu (vzor odvolania nižšie)

 MÁJ 2023  

2.5.2023 - utorok  1. termín PS do 5G
  4.5.2023 - štvrtok 1. termín PS do 4G+8G
     
  9.5.2023 - utorok 2. termín PS do 4G+8G
 

11.5.2023 - štvrtok 

2. termín  PS do 5G
     

 

S P R I E V O D N Á    D O K U M E N T Á C I A  


Dokumenty na stiahnutie:

Príloha č. 1: Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium

Príloha č. 2: Potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium

Príloha č. 3: Vyhlásenie-pravdivosť údajov v elektr.prihláške

Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie-doručovanie písomností

Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie-prekážka doručenia

Príloha č. 6: Odvolanie-VZOR

Príloha č. 7: Žiadosť o ubytovanie v školskom internáte


 Užitočné linky 


 


V školskom roku 2023/2024 otvárame dve triedy štvorročného štúdia, jednu triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a jednu triedu osemročného štúdia. 

 

 

 

A K T U A L I T Y

 INFO PODCAST ONLINE: 

 GCM a ZŠ sv. Svorada a Benedikta v Nitre organizuje “INFO PODCAST ONLINE“ pre žiakov končiacich ročníkov ZŠ (v prípade záujemcov o bilingválne štúdium nemeckého jazyka aj pre žiakov 8. ročníkov a o štúdium na 8 - ročnom gymnáziu, žiakov 5. ročníkov). Srdečne pozývame aj ich rodičov. Pozývame tiež našich budúcich „nádejných“ prváčikov a ich mamičky a oteckov, ktorí uvažujú o tom, že prvé krôčiky ich ratolestí v školskom svete budú patriť ZŠ sv. Svorada a Benedikta v Nitre. Online Podcast začína o 17: 00 hod. 7. 2. 2023.

Pre pripojenie kliknite >> TU <<
Otázky môžete zasielať už teraz >> TU <<

 

 

  

 

 

 

 

 VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:  

 

 

Online príprava k prijímacím skúškam:

 

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium na našej škole, GCM Vám dáva do pozornosti možnosť online spôsobom si zopakovať učivo potrebné ku správnemu riešeniu prijímačkových testov.

Každé stretnutie – doučovanie trvá 45 minút, začína o 16.00 hod.

 

Prezentácia z onlineprípravy na prij.skúšky na BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM.pptx

Prezentácia z online prípravy na prij. skúšky z katolíckeho náboženstva pre 4-ročné a 5-ročné gymnázium

Prezentácia z online prípravy na prij. skúšky z katolíckeho náboženstva pre 8-ročné gymnázium

 

Ukážka príkladov z prijímacích skúšok z matematiky

Ukážka príkladov z prijímacích skúšok z matematiky na 8-ročné gymnázium

Ukážka prijímacích skúšok zo slovenského jazyka na 8-ročné gymnázium

 

Doučovanie je bezplatné

Na pripojenie použite uvedený link.Termíny konania online prípravy - doučovania na GCM  pred prijímacími skúškami v máji 2023:

 

Každé online-doučovanie začína o 16.00 hod. a trvá 45 minút 

Ak sa v čase online doučovania  

nemôžete z nejakého dôvodu pripojiť,  

napíšte nám na  

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. ,  

nahrávku doučovania Vám na vyžiadanie pošleme Smile  

Uveďte, o nahrávku ktorého doučovania máte záujem. 

Požiadanie nahrávky stačí napísať raz,  

nahrávky Vám budeme postupne posielať všetky.  

Študijný odbor: Gymnázium – bilingválne štúdium 5-ročné
Termíny:

streda 15.marec 2023 - zopakovanie katolíckeho náboženstva Link na pripojenie
streda 22.marec 2023 - informácie a ukážky z Testu všeobecných jazykových predpokladov Link na pripojenie

Študijný odbor: Gymnázium všeobecné 4-ročné
Termíny:

MAT: utorky: 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4. 2023 Link na pripojenie
SJL: štvrtky: 2. 3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3. 2023 Link na pripojenie
KNB: streda 22.marec 2023 Link na pripojenie

Študijný odbor: Gymnázium všeobecné 8-ročné
Termíny:

SJL: utorky: 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4. 2023 Link na pripojenie
MAT: štvrtky: 2. 3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3. 2023 Link na pripojenie
KNB: streda: 29.3.2023 opakovanie katolíckeho náboženstva Link na pripojenie

Ak budú mať uchádzači o našu školu záujem stretnúť sa online aj piaty krát, môžu si stretnutie dohodnúť na poslednom online-doučovaní priamo s vyučujúcim.

 Tešíme sa na Vás

GCM 


 


 

Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2023/2024:

NÁVOD ako podať PRIHLÁŠKU na strednú školu cez Edu Page základnej školy, ktorú navštevuje prihlasovaný žiak. Zákonný zástupca žiaka na vyplnenie elektronickej prihlášky na SŠ môže POUŽIŤ prihlasovacie meno a heslo svojho dieťaťa - prihlasovaného ŽIAKA.

>> Návod ako sa prihlásiť na strednú školu cez EduPage <<

>> Elektronické prihlášky na vzdelávanie <<

>> Žiadosť o prijatie na strednú školu <<

>> Elektronická prihláška na stredné školy - inštruktážne video <<

 
 
 


V prípade otázok píšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
alebo volajte na 0915/205 803, 0910/588 000 

INFORMÁCIA pre UCHÁDZAČOV o BILINGVÁLNE ŠTÚDUM,
KTORÍ SÚ ŽIAKMI 8-ročných gymnázií

Vážení rodičia, milí uchádzači,
do študijného odboru gymnázium bilingválne štúdium môžu byť prijatí aj uchádzači z TERCIE alebo KVARTY, teda z 3. alebo 4. ročníka osemročných gymnázií. Títo žiaci už sú žiakmi strednej školy, preto ich zákonný zástupca nepodáva prihlášku na ďalšiu strednú školu, ale žiadosť riaditeľovi Spojenej katolíckej školy o prestup podľa § 35, odsek 2 školského zákona č. 245/2008 Z.z. Žiadosť nájdete v prílohe č. 1.

Zákonný zástupca žiaka z tercie alebo kvarty v GCM posiela žiadosť riaditeľovi Spojenej katolíckej školy o zmenu študijného odboru podľa § 34, odsek 2 školského zákona č. 245/2008 Z.z.
Žiadosť nájdete v prílohe č. 2.

Prijímacie konanie bude mať v prípade týchto uchádzačov charakter rozdielovej komisionálnej skúšky, ktorej obsah je totožný s kritériami prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021. Prestup sa môže uskutočniť začiatkom piateho, respektíve štvrtého ročníka.

Vzor žiadosti:
Príloha č. 1: Žiadosť o prestup na bilingválne gymnázium
Príloha č. 2: Žiadosť o zmenu študijného odboru na bilingválne štúdium

 

  

 

P O N U K A    A K T I V Í T    G Y M N Á Z I A 

 • Stravovanie  vo vlastnej školskej jedálni poskytujeme všetkým záujemcom z oboch foriem štúdia (raňajky, obed, večera)
 • Ubytovanie v našom školskom internáte  pre študentov 4-ročného a 5-ročného bilingválneho štúdia zo vzdialenejších oblastí. V prípade vyššieho záujmu sa uplatní výber podľa vzdialenosti a dostupnosti trvalého bydliska.
 • Gymnázium má dlhoročnú spoluprácu s cisterciánmi v rakúskom Heiligenkreuzi. Každoročne organizujeme spoločné projekty i výmenné pobyty študentov.
 • Gymnázium má dve počítačové učebne s internetom, päť multifunkčných učební,  projektory v každej kmeňovej triede, odborné učebne a laboratóriá, obnovené telocvičné objekty vrátane posilňovne, školský bufet, knižnicu s klubovňou, školskú kaplnku.
 • Škola má vlastný študentský časopis, rozhlasové štúdio a spevokol, každoročne organizuje vlastné kultúrne, spoločenské a zábavné akcie pre študentov.

 

 

 

 

 

Novinky v kocke
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac
 • Chcete ešte počas základky vyskúšať, aké j... / viac