Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Knižnica

Školská knižnica GCM

 

Pondelok: 12.30 hod. - 15.00 hod.
Utorok: 12.30 hod. - 15.00 hod.
Streda: 12.30 hod. - 15.00 hod.
Štvrtok: 12.30 hod. - 15.00 hod.
Piatok: voľno /zatvorené/

 

 

Študentom, pedagógom i zamestnancom GCM je k dispozícii školská knižnica, umiestnená na prízemí budovy oproti žiackym šatniam.
Knižničný fond obsahuje vyše 8100 titulov kníh z oblasti krásnej literatúry, náboženskej i odbornej literatúry / dejiny, etika, geografia, biológia, encyklopédie.../ v súlade s potrebami jednotlivých predmetov vyučovaných na gymnáziu i na doplnenie všeobecného rozhľadu a duchovného rastu mladého človeka. Žiaci nižších tried GCM tu nájdu i diela rozprávkové, dobrodružné, detektívne... Popri knihách slovenských autorov sú k dispozícii diela svetovej literatúry v slovenčine, češtine, nemčine i angličtine, niekoľkými titulmi je zastúpená taliančina a latinčina.
Náboženskú literatúru predstavuje široká škála kníh z oblasti cirkevných dokumentov, cez úvahové diela, rozjímania, knihy o otázkach morálky a medziľudských vzťahov, cirkevné dejiny, životopisné diela po beletristicky spracované náboženské témy.

Výpožičná doba je jeden mesiac bez platenia. V prípade neskoršieho vrátenia kníh sú odstupňované poplatky, ktoré potom slúžia na doplnenie knižného fondu.

POPLATKY

za oneskorené vrátenie kníh:

vrátenie do 3 mesiacov - 0,10 €
vrátenie do 5 mesiacov - 0,15 €
vrátenie do 6 mesiacov - 0,30 €

za každý ďalší začatý mesiac: 0,10 €


Súčasťou vybavenia školskej knižnice je aj farebný kopírovací stroj, ktorým poskytujeme služby za prístupný poplatok (5 centov jednostranná čiernobiela kópia, 7 centov obojstranná čiernobiela kópia, 33 centov jednostranná farebná kópia, 60 centov obojstranná farebná kópia) našim študentom.
Ku knižnici patrí aj klubovňa a čitáreň, ktorú študenti využívajú po vyučovaní na prezenčné čítanie, oddych, príp. ďalšie štúdium.

Mgr. Eva Petráková

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac