Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.09.2024 na voľné pracovné miesto

kategória / podkategória zamestnanca:

 • učiteľ / učiteľka v materskej škole

kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

zoznam požadovaných dokladov:

viac

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.09.2024 na voľné pracovné miesto

kategória / podkategória zamestnanca:

 • vychovávateľ / vychovávateľka v školskom klube detí

  kvalifikačné predpoklady:
 • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

  zoznam požadovaných dokladov: viac

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.09.2024 na voľné pracovné miesto

kategória / podkategória zamestnanca:

• školský psychológ

kvalifikačné predpoklady:

• splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky
č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,

zoznam požadovaných dokladov:

viac

Am 27. Juni 2024 wurde unsere Schule eine Station für die PASCH on Tour Slowakei. Vier Freiwillige von kulturweit.de, Beatrix, Johanna, Luna und Laura, machten Stopp auch in unserer Schule. Vielen Dank dafür!

viac

Am 10. – 11. Juni 2024 veranstaltete unsere Schule wieder das alljährliche Treffen deutschbilingualer Klassen – das TeDeKa. Unserer Einladung waren die Schüler:innen vom Gymnázium M. R. Štefánika in Nové Mesto nad Váhom und Gymnázium Bilíkova in Bratislava gefolgt. Das Ziel dieser Treffen ist nach wie vor fachlicher und sozialer Austausch zwischen Kolleg:innen und Schüler:innen, gemeinsames Voneinander- und Miteinanderlernen wie auch die Suche nach neuen Wegen der Verbesserung allseitiger Kompetenzen, also ganz nach unserem Motto: „Alleine sind wir stark, gemeinsam unschlagbar!“

viac

Milí rodičia a študenti, oznamujeme Vám,

že úradné hodiny počas prázdnin od 1.júla do 31.augusta budú

od 8:00-12:00 h.

Úradovať sa bude v budove gymnázia na sekretariáte (1. poschodie), pre všetky zložky spojenej katolíckej školy.

viac

„Vieme čo jeme?“ To bol názov projektu, ktorí riešili žiaci KVARTY na hodinách chémie. Postupne sa žiaci oboznámili s organickými látkami v živých organizmoch a následne ich dôležitosti v zdravej výžive. Najskôr si žiaci sledovali zastúpenie sacharidov, bielkovín, lipidov a energetickú hodnotu vo svojej strave počas dňa. V druhom zadaní mali navrhnúť obedové menu, spolu s rozborom jednotlivých živín. Ako bonus bola spolupráca so školskou jedálňou s p. Novákovou, za čo im ďakujeme, ktorá umožnila navrhnúť päť obedov, ktoré vybrala KVARTA a my všetci ich budeme môcť ochutnať. Dobrú chuť.

viac

Vážení rodičia, milí uchádzači, zverejňujeme zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v ďalšom termíne. Uchádzačom gratulujeme k úspešnému zvládnutiu prijímacích skúšok a tešíme sa na nich v septembri 2024.

Výsledková listina - 4-ročné gymnázium

viac

Spontánny a dynamický prejav autorky fantasy románov, Kataríny Gocmanovej si získal razom všetkých zúčastnených. Literárne hodnotné texty Júlie Ferkovej, Nataly Al Belaty, Liany Makvovej (prednes Adam Bakyta) a Michala Dušičku (prednes Adel Hirčáková) perfektne dopĺňal úžasný spev Emy Rajtarovej, ktorej sekundovali Lucia Minárová a Matej Moravčík. K atmosfére dopomohol aj Dominik Čepček hrou na klávesy... Aby som nezabudla, technická podpora: nezabudnuteľný Marian Jenis a spol.

viac

Spojená katolícka škola, Farská 19, 94901 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.09.2024 na voľné pracovné miesto

 

kategória zamestnanca:

učiteľ strednej školy s aprobáciou FYZIKA

kvalifikačné predpoklady:

viac
Novinky v kocke
 • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac