Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Veni Sancte a zároveň Te Deum!

Pán Boh zaplať za sv. omšu, ktorá sa konala v kostole Navštívenia Panny Márie dňa 29.6.2021 v súvislosti s koncom tohto školského roka. Bola to prvá a zároveň posledná sv. omša v tomto náročnom korona čase, ktorú slávil spolu s našimi duchovnými aj pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Pedagógovia, študenti i ostatní prítomní tak mohli chváliť, odprosiť i poďakovať Pánovi za všetky milosti, ktoré sa im dostali počas náročného desaťmesačného obdobia.

Fotogaléria
Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac