Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE – DO VEČNOSTI ODIŠIEL VDP. RADOSLAV GAZDÍK

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Biskupský úrad v Žiline oznamuje, že kňaz Žilinskej diecézy a predtým Nitrianskej diecézy, bývalý školský kaplán Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre Vdp. Radoslav Gazdík, po ťažkej chorobe, zaopatrený sviatosťami, odovzdal svoj život Stvoriteľovi dňa 5. augusta 2021 v 49. roku života a v 19. roku kňazstva.
 
Svätú omšu s pohrebnými obradmi bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, v pondelok 9. augusta 2021 o 10.00 hodine vo Farskom kostole sv. apoštola Ondreja v Divine. Pochovaný bude na cintoríne v Divine – Lúky. Nech mu Pán jeho obetavú kňazskú službu odmení večnou slávou vo svojom kráľovstve. R.I.P.
 
Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac