Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

DRUHÉ KOLO prijímacích skúšok

Vážení rodičia, milí uchádzači,

 

ĎALŠÍ termín = DRUHÉ KOLO prijímacích skúšok na všeobecné 4-ročné štúdium a bilingválne 5-ročné štúdium v našom gymnáziu bude prebiehať podľa uvedených harmonogramov:

 

 

 

 

Harmonogram prijímacích skúšok do 1.ročníka 4-ročného štúdia v šk. roku 2022/2023

dňa 21. júna 2022 / utorok

(ďalší termín)

 

8,30 – 8,45 hod. – prezentácia, úvodné pokyny

8,45 - 9,35 hod. - písomný test MAT - vypracovanie (50 min.)

9,35 - 9,50 hod. – prestávka (15 min.)

9,50 - 10,00 hod. – úvodné pokyny

10,00 -10,50 hod. - písomný test SJL - vypracovanie (50 min.)

10,50 - 11,05 hod. - prestávka (15 min.)

11,05 - 11,15 hod. - úvodné pokyny

11,15 - 11,55 hod. - katolícke náboženstvo – vypracovanie (40 min.)

 

Harmonogram prijímacích skúšok do 1.ročníka 5-ročného štúdia v šk. roku 2022/2023

21. jún 2022 / utorok

(ďalší termín)

8,30 - 8,50 hod. – registrácia, základné informácie, pokyny ku riešeniu testu

8,50 - 9,40 hod. - písomný test všeobecných jazykových predpokladov - vypracovanie (50')

9,40 - 10,00 hod. – prestávka

10,00 – 10,10 hod. pokyny ku riešeniu testu

10,10 – 10,50 hod. - písomný test z katolíckeho náboženstva – vypracovanie (40')

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac