Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Informácie o maturitách 2023

ADMINISTROVANÉ TESTY EČ MS, TÉMY A ZADANIA PFIČ MS  

V školskom roku 2022/2023 budú administrované:  

 • testy EČ MS z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika,  
 • centrálne zadaný súbor štyroch tém PFIČ MS z vyučovacieho jazyka - slovenský jazyk a literatúra,  
 • testy EČ MS z predmetov  
 • anglický jazyk – úroveň B2, 
 • nemecký jazyk - úroveň C1, 
 • centrálne vypracované zadania PFIČ MS z predmetov  
 • anglický jazyk- úroveň B2,  
 • nemecký jazyk - úroveň C1.  

 

Termíny konania externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky 2022  

 

 • EČ a PFIČ MS sa uskutočnia 14. až 16. marca 2023.  
 • Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM www.nivam.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.skwww.svs.edu.sk.  

Predmet  

Externá časť - EČ  

Písomná forma internej časti - PFIČ  

slovenský jazyk a literatúra  

14. marec 2023 

14. marec 2023 

anglický jazyk 

nemecký jazyk 

 

15. marec 2023 

15. marec 2023 

matematika  

16. marec 2023 

------ 

náhradný termín EČ aPFIČ 

3. - 5. 4. 2023 

 

 

Termíny konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ) 

 

 • ÚFIČ bude v GCM prebiehať od 22. mája do 26. mája 2023 a 22.-23. júna 2023 
 • Harmonogram ÚFIČ jednotlivých predmetov maturitnej skúšky nájdete  čoskoro tu
 • Maturitný rozvrh bude žiakom poslaný cez Edu Page v týždni od 9.5. do 12.5. 2023

 

 

 

 

Novinky v kocke
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
 •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
 • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac
 • Chcete ešte počas základky vyskúšať, aké j... / viac