Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Angličtinári nezaháľajú ani počas dištančného vyučovania

Od októbra kedy sme prešli na online formu vyučovania sa nám podarilo usporiadať školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého víťazi Anička Chrtianska (kvarta), Adam Buday (2.N) a Martin Schmidt (IV.B.) sa zúčastnili aj okresného online kola. Ďakujeme!


Vyučovanie angličtiny prebieha dištančnou formou a vďaka vydavateľstvu Oxford University Press máme všetky učebnice z tohto vydavateľstva online, takže počas online hodiny môžeme zdieľať interaktívnu učebnicu, aj s audionahrávkami, čo skvalitňuje prácu na online hodinách.

Fotogaléria

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac