Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Think Globally, Teach Locally

Mark Andrews sa u nás zastavil  počas svojej európskej série seminárov "Think Globally, Teach Locally".

Priniesol so sebou dobrú náladu a svoj osobitý štýl vyučovania, kde sú dôležité nielen vedomosti, ale aj komunikatívnosť, spolupráca a ďalšia náročná vec : myslenie. :)

Jednu hodinu na tému Kritické vnímanie médií si s ním užila 3.A a bola to iste obojstranne dobrá skúsenosť, o čom svedčí aj Markov široký úsmev a veselé : "Really nice kids !"

Druhú hodinu na tú istú tému venoval kvarte, ktorá bola síce intelektuálnej činnosti naklonená trochu menej, ale sila Markovej inšpirácie zaúčinkovala. Mark, ďakujeme!

Galéria

(text a foto: Ing. Iveta Raškovičová)

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac