Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

ENGLISH ADVENT MASS

Continuing a tradition almost as old as the school itself we met last Tuesday afternoon in KlastorChurch for our English Advent Mass, using the special quiet atmosphere of this beautiful season to help us prepare for the birth of Jesus.

 

 

Our Irish friend, Father Patrick, said the Mass for us and showed that he doesn’t only have a great sense of humor and remarkable acting skills, but that he is a real messenger of God’s word. At the Mass began he reminded us that we weren’t there as passive spectators, but as people invited to join in the celebration of our Lord’s love. In his homily he told us that we all have a mission: to know and love God, to pray and live in the sacraments, to set a good example to others through the way we live our lives- and that this mission can best be accomplished with the help of our Blessed Mother.

 

We want to thank Father Patrick and Father Peter, the choir which enriched our celebration with its beautiful music, everyone who helped in any way, and all who came to participate in this blessed hour spent with God.  

 

(text: Mrs. Mary Šabíková, foto: Lea Grupáčová)

 

Voľný preklad:

Pokračujúc v tradícii skoro tak starej ako naša škola sme sa posledný utorok stretli v kláštornom kostole na anglickej sv. omši. Pokojná atmosféra tohto krásneho obdobia nám pomáha pripraviť sa na narodenie Ježiša.

Náš írsky priateľ, páter Patrick, slúžil pre nás omšu a ukázal, že nemá len zmysel pre humor a skvelé herecké schopnosti, ale že je skutočným poslom Božieho slova. Na začiatku nám pripomenul, aby sme neboli len pasívnymi pozorovateľmi, ale pozval nás pridať sa k oslave Pánovej lásky. V homílii nám povedal, že my všetci máme misiu : poznať a milovať Boha, modliť sa a pristupovať k sviatostiam, byť dobrým príkladom iným tým, ako žijeme naše životy – a táto misia môže byť najlepšie splnená s pomocou Matky Božej.

Chceme poďakovať pátrovi Patrickovi a pátrovi Petrovi, zboru, ktorý obohatil našu slávnosť, každému, kto akokoľvek pomohol a rovnako všetkým, ktorí spolupracovali na tejto svätej hodine strávenej s Bohom.

 

 
   
   
Novinky v kocke
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac
  • Chcete ešte počas základky vyskúšať, aké j... / viac