Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Anglický jazyk

Anglický jazyk sa na našej škole vyučuje vo všetkých ročníkoch , aj v triedach nemeckej bilingválnej sekcie, v treťom ročníku si študenti okrem riadnych vyučovacích hodín jazyka anglického môžu pridať Seminár z anglického jazyka 1 ( 2hodiny týždenne) a vo štvrtom ( prípadne piatom ročníku bilingválneho štúdia) Seminár z anglického jazyka 2 ( 2hodiny) a Seminár z anglického jazyka 3 ( 2hodiny) ktoré sú prípravou na maturitu.

Náš team angličtinárov:

Mgr. Lýdia Fraňová – vedúca PK ANJ , vyštudovala anglický jazyk v programe PHARE na FF UKF. Na GCM vyučuje anglický jazyk a semináre z anglického jazyka.

PhDr. Barbara Jakubičková, aprobácia: Anglický jazyk a literatúra Nemecký jazyk a literatúra. Na GCM vyučuje anglický a nemecký jazyk.  

 

 

  Mgr. Martina Juríčková študovala na FPV-FF  UKF v Nitre kombináciu MAT-ANJ. Na GCM vyučuje anglický jazyk a matematiku.
  Mgr. Lucia Valkovičová  vyštudovala  na UKF Pedagogiku v kombinácii s Anglickým jazykom a literatúrou. Na GCM učí anglický jazyk. 
  Mgr. Andrea Behulová vyštudovala psychológiu a anglický jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobí ako úradná prekladateľka a na GCM vyučuje anglický jazyk a semináre z anglického jazyka.
   Ing. Iveta Raškovičová vyštudovala anglický jazyk a literatúru na FF UKF.  Na GCM vyučuje anglický jazyk. 
 Mgr. Miroslava Melcerová vyštudovala anglický jazyk a literatúru na PF UKF v Nitre. Na GCM vyučuje anglický jazyk. 
  Mgr. Jana Šimková študovala na FiFUK anglický jazyk v kombinácii so španielskym jazykom. Na GCM vyučuje anglický jazyk. 
 

 

 

 Mrs. Mary Šabíková (American lector) vyučuje anglický jazyk a semináre z anglického jazyka

 

 

 

 
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac