Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

V stredu 29.apríla sa naše mozgové bunky zmrazili v Botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Boli sme jednými z hlavných aktérov súťaže Družstiev prvej pomoci mladých, ktorá bola organizovaná Červeným krížom.

viac

V apríli sa konalo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E. Zúčastnili sa ho Alžbeta Ballová a Katarína Petrovičová z kvarty. Medzi 14 súťažiacimi v odbornosti botanika sa Katka umiestnila na 1. mieste a Betka na 5. mieste. Prvé miesto znamená postup do krajského kola. Obe sa na súťaž tešili a napriek náročnosti jednotlivých úloh ich neopustila dobrá nálada, ktorá podľa ich slov chýbala väčšine ostatných súťažiacich. Asi naozaj platí, že s dobrou náladou ide všetko ľahšie. :)

(text a foto: Mgr. Zuzana Harvanová, Alžbeta Ballová, Katarína Petrovičová)

viac

Minulý mesiac ste mohli v Nitre stretnúť oddiel nadšencov, ktorí sa tu stretli na krajskom kole Biologickej olympiády kategórie A, aby si zmerali svoje vedomosti a odniesli nové zážitky.

viac
Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac