Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Umiestnenie absolventov

Byť dobre pripravený na maturitnú skúšku a úspešne ju vykonať – to je  veľmi dôležitá méta pre našich žiakov. My im ju na vyučovacích hodinách pomáhame dosahovať. Ale maturita pre našich žiakov nie je cieľová rovinka. Je to odrazový mostík ku  štúdiu na vysokej škole.  Naši žiaci sú prijatí na náročné vysoké školy. Dokumentujú to priložené tabuľky a grafy.

 

Umiestnenie absolventov gymnázia na vysokých školách
podľa študijných odborov v roku 2018

 

 

Umiestnenie absolventov gymnázia na vysokých školách
podľa študijných odborov v roku 2019

 

 

Umiestnenie absolventov gymnázia na vysokých školách
podľa študijných odborov v roku 2020

 

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac