Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Dištančné vzdelávanie je výzva pre každého, pre žiakov aj pre učiteľov. Ako v GCM prebieha dištančné vzdelávanie na seminári z chémie Vám priblížim na téme, ktorá je krásna a ťažká zároveň. Vybrala som si tému Replikácie DNA, ktorá je náročná na pochopenie, ale zároveň to je proces, vďaka ktorému sa podobáme na rodičov, rastieme, regeneruje sa náš organizmus. Dištančné vzdelávanie na GCM umožňuje aj náročné učivo priblížiť názorne, zrozumiteľne a pochopiteľne, napr. takto:

 

viac

GCM ponúka semináre pre žiakov predposledného a posledného ročníka štúdia. Seminár je voliteľný predmet. Pri výbere voliteľných predmetov treba zohľadňovať aj to, z čoho chce žiak maturovať, a na aký typ vysokej školy sa plánuje prihlásiť. Žiak sa prihlasuje na tie semináre, ktoré si sám vyberie. Tým mu škola umožňuje vytvoriť si vzdelávanie šité na mieru.

Semináre z chémie si volia žiaci, ktorí chcú maturovať z chémie a pokračovať štúdiom   medicíny, farmácie, alebo inžinierskej chémie.