Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Maturitné okruhy z dejepisu

I. Úvod do štúdia z dejepisu
II. Praveké dejiny človeka vo svete aj na Slovensku
III. Vznik a vývoj staro orientálnych štátov
IV. Grécke dejiny od čias mínojskej civilizácie po pád Korintu
V. Rímske dejiny od čias kráľovstva po pád ríše západorímskej
VI. Dejiny stredoveku, jeho podstata, periodizácia a kultúra

VII. Dejiny kresťanstva od jeho počiatkov po Tridentský koncil
VIII. Politické dejiny západnej Európy v časoch stredoveku
IX. Politické dejiny východnej Európy v časoch stredoveku
X. Slovania a stredná Európa pred a počas Veľkej Moravy
XI. Dejiny strednej Európy po páde Veľkej Moravy
XII. Amerika a Európa v rokoch 1492 do roku 1914
XIII. Politické dejiny západnej Európy v 16. až 18. stor.
XIV. Veľká francúzska revolúcia, Napoleon Bonaparte a Európa v 1. pol. 19. stor.
XV. Európa a svet po roku 1848 do roku 1914
XVI. Hospodársky a kultúrny vývoj Európy v 16. až. 19. stor.
XVII. Habsburská monarchia od roku 1526 do roku 1792
XVIII. Habsburská ríša od roku 1792 do roku 1914
XIX. Na ceste k modernému slovenskému národu od 18. stor. po rok 1849
XX. Slovenské národné hnutie v rokoch 1849 až 1914
XXI. Prvá svetová vojna
XXII. Európa medzi dvomi svetovými vojnami
XXIII. Druhá svetová vojna
XXIV. Svetové dejiny po druhej svetovej vojne
XXV. Vznik a vývoj Československa
XXVI. Slovenská republika v rokoch 1939 až 1945
XXVII. Československo v rokoch 1945 až 1968
XXVIII. Československo v rokoch 1968 až 1992
XXIX. Cirkevné dejiny v posledných dvoch stáročiach
XXX. Regionálne dejiny – dejiny Nitry

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac