Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Dejepis

 

Predseda predmetovej komisie:
Mgr. Alica Vontorčíková

Vyučujúci:
PaedDr. Katarína Klimanová, PhDr. Pavel Žebrák

 

 

O čom je dejepis na gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre?


Výuka dejepisu na našej škole nespočíva v dokonalej znalosti množstva faktov, dát a mien, ale v chápaní dejinných súvislostí a hlavne, čo daná historická udalosť hovorí, ako by sme sa z nej mohli poučiť. Pretože nie je možné o minulosti vedieť všetko, to vie iba náš Pán, Boh, chápeme dejepis v starogréckom slova zmysle ako rozprávanie o veciach terajších (dejiny tvoríme teraz!) i minulých a snažíme sa ho podať ako pravdivý román. Nezabúdame na praveké dejiny i evolúciu človeka, starovek, a okrem svetových a národných dejín pozornosť venujeme i dejinám cirkevným. Prezentácií vyučujúcich je menej, zato častejšie upozorňujeme na videá či linky na internete, napr. Prehistoric Art či Ancient Greece for Kids/History Learning Video atď. Sme presvedčení, že dejepis v našom podaní je zábava, nie sme ale naivní, vieme, že je čo zlepšovať a že svojím prístupom nezachytíme všetkých. Za pokus to ale stojí.

 

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac