Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Dejepisná olympiáda a témy SOČ

Na zamyslenie: Na obrázku podáva neandertálec kozmonautovi štafetový kolík

Ajhľa história  - magistra vitae est? No, neopakuje sa? Kam to smerujeme ...?

 

 

 

 

Témy dejepisnej olympiády:

I. až IV. ročník štvorročného gymnázia - písomná forma

A – ľubovoľná téma z histórie regiónov Slovenska

B – téma „Vzdelávanie a osveta“

Príma až kvarta:

C – Kvarta – Medzivojnová Európa

D – Tercia – Na ceste k moderným národom

E – Sekunda – Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline

F – Príma – Obrazy pravekého sveta

 

Návrh tém SOČ-iek:

1. Mariánske pamiatky v Nitre a okolí

2. Ohrozené cirkevné pamiatky v Nitre a okolí

3. Zoborský kláštor a jeho odkaz dnešku

4. Diecézne múzeum a jeho význam pre turistický ruch

5. Obnova historických pamiatok v Nitre a okolí

6. Patrociniá sv. Cyrila a Metoda v nitrianskej diecéze

7. Nitrianska secesná architektúra

8. Moji zaujímaví predkovia (Dejiny našej rodiny)

9. Cirkevné pamiatky v okolí môjho bydliska

10. Zaniknuté cirkevné pamiatky v okolí môjho bydliska

11. Stratený blízky (komunistické či nacistické perzekúcie)

12. Osobnosť (napr. Fraňo Mojto)

13. Pomníky, pamätníky a pamätné tabule v okolí môjho bydliska

14. Nitriansky kraj na starých mapách

15. Život v Nitre (napr. v 19. či 20. stor.)

16. Nitrania v gulagoch

7. Nitrianske betlehemy

18. Dejiny dopravy v Nitre a okolí (napr. železnica)

19. Dejiny obchodu (priemyslu), atď.) v Nitre

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac