Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Hlaholika – aj tvoje kultúrne dedičstvo

My študenti GCM zapálení pre dejepis na čele s dejepisným kráľom, prof. Žebrákom, u ktorého táto zapálenosť prepukla v plameň, sme sa  tohtoročného 19. októbra ocitli  na medzinárodnom podujatí  nazvanom Hlaholika v priesečníku slovanských národov.

 

Hlavným organizátorom spomenutého podujatia bol Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri Filozofickej fakulte UKF v Nitre. A ako to prebiehalo? Najprv sme si vypočuli prednášku o hlaholike v podaní Chorvátov. Zistili sme, že na rozdiel od Chorvátov, ktorí hlaholikou žijú, je u nás hlaholika dosť zanedbaným kultúrnym dedičstvom.

Videli sme, že hlaholiku majú všade: na oblečení, šperkoch, nábytku, dokonca aj na lahodnej čokoláde. Po tejto informácii mám ja – milovník čokolády – hlaholiku ešte radšej. :) Prišiel náš čas!

Nasledoval workshop, na ktorom sme Chorvátom ukázali kúsok Slovenska. Boli očarení čičmianskymi  vzormi. Vtedy som cítila hrdosť na to, že som Slovenka. Svojimi chabými kresbami sme sa pokúsili prepojiť chorvátsku hlaholiku s kúskom Slovenska. Nakoniec sa naše dáždniky premenili na umelecké diela plné slovenských ornamentov, dvojkrížov. Nechýbal ani Kostolík v Drážovciach.

Myslím, že sme obhájili našu slovenskú česť a aj sme sa niečo naučili. Za seba môžem povedať, že celé toto dejepisné dobrodružstvo bolo vskutku fajn a kto nebol, môže ľutovať. :)

Fotogaléria

(Text: Vanessa Valachová, kúsok PhDr. Pavel Žebrák, foto: Mgr. Martin Husár, PhD.) 

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac