Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

V tomto článku by som chcel žiakom stručne vysvetliť, aký je princíp výučby informatiky na našej škole.

Dotácia hodín sa často mení (aktuálne je to jedna hodina týždenne pre 1. až 3. ročník), budem preto hovoriť rámcovo hlavne o obsahu a spôsobe vzdelávania.

V prvom ročníku sa žiaci oboznámia s predmetom a s informatikou samotnou, naučia sa, čo je to hardvér a softvér, na čo slúži operačný systém (špeciálne sa venujeme najrozšírenejšiemu operačnému systému Windows), ponoria sa do sveta rastrovej grafiky, spoznajú, že algoritmus nie je určený len pre stroje, ale dá sa využiť aj v živote atď. Začíname pracovať s programom MS Word a na záver roka tvoríme prezentácie v programe MS PowerPoint.

viac

Maturitné tézy

1.    Algoritmus a jeho vlastnosti

pojem algoritmus, vlastnosti algoritmov, základné algoritmické konštrukcie, formy zápisu algoritmov, overovanie správnosti algoritmov

 2.    Programovací jazyk

syntax, organizácia programu, spúšťanie, testovanie programov, ukladanie

viac
(záverečný projekt)

viac
Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac