Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Kresťanská etika


Predseda predmetovej komisie:

Mgr. Mária Zuzana Zorková

Vyučujúci: 
Mgr. Ing. Lea Žáková, Mgr. Ing. Karol Žák, Csc., Mgr. sr. Josefa Renáta Rybanská, Mgr. 
sr. Mária Zuzana Zorková, PaedDr. Marta Kvasňovská, Mgr. Juraj Polakovič

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac