Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Matematické prechádzky

Žiaci: „Poďme von, pán učiteľ.“

Učiteľ: „Dobre. Ale budeme objavovať.“

Tak ako žiaci aj učitelia matematiky sa neustále vzdelávame a učíme niečo nové. Jednou z foriem sú učiteľské kluby, ktoré bežia už tretí rok na našej škole v rámci projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre“. Učitelia matematiky a informatiky si na septembrové stretnutie učiteľského klubu matematickej gramotnosti pozvali hostí z UKF v Nitre a vznikla z toho pekná spolupráca. Spojili sme teda sily s projektom, ktorý sa rieši na Katedre matematiky UKF v Nitre s názvom: „Spolupráca ako prostriedok profesionálneho rastu učiteľov matematiky“ SaPPRUM. A čo z toho vzniklo?

 

Pre žiakov tercie sme vymysleli „matematickú prechádzku“ v okolí našej školy. O čo ide? Ako sa uvádza v manuáli: „ Matematická prechádzka je prechádzka, počas ktorej môžete objavovať a riešiť matematické úlohy, štandardné aj neštandardné, prepojené so skutočnými objektmi.“  Viacej sa môžete dočítať na stránke www.mathcitymap.eu/sk.

 

Jednu prechádzku sme pripravili na predmet Objavná matematika v tercii. Uvedenú aktivitu sme prepojili aj s hodinami klasickej matematiky. Žiaci si vytvorenú „matematickú prechádzku“ spustili vo svojom mobile, ktorý ich navigoval po pešej zóne. Postupne sa k jednotlivým miestam zobrazovali matematické úlohy, v prípade potreby sa im zobrazili nápovede a nakoniec im aplikácia skontrolovala ich riešenie a pridelila počet bodov. A keby sa predsa niečo nečakané vyskytlo, stále mali na blízku svojich pedagógov.

A ako to vidia zúčastnení?

Najskôr p. prof. Kopček:

„Prepojenie mysle s pohybom vždy bolo mojím snom.

Sprevádzať žiakov svojich pritom vždy bolo mojím hitom.

Treba aj na prechádzke k nim pristupovať s učiteľským citom,

hoc museli znášať chladné počasie so strašným pocitom.

Motivovať ich v tejto neľahkej dobe je síce ťažké,

veď aj žiaci to pri praktických úlohách vôbec nemali ľahké.

V jednej ruke mali mobil, každý z nich sa úloh chopil,

v druhej ruke niekto meter, ďalší zas pásmo, občas ich od zimy zatriaslo,

po úspešnom zvládnutí úlohy im sebavedomie rástlo.

Nuž boli to pre nich možno netradičné úlohy, chopili sa svojej roly,

Vložili svoje vlohy, niekto iba svoju podporu,

aj to pomáha vyriešiť úlohu.

Čo dodať na záver? Hoc nevyšiel každý manéver,

niekedy ani vzorec nesedel, prípadne niekto niečo zle zvážil,

 ale verím, že to bola pre každého dobrá životná skúsenosť,

do príkladov bola vložená praktickosť, veď každý má právo na omylnosť.

Tiež sa chcem všetkým zainteresovaným poďakovať,

raz v slnečnom počasí budeme môcť matematické prechádzky zopakovať.“

p. prof. Tibenská:

 Vymýšľanie úloh bolo síce náročnejšie než som očakávala, po Pešej zóne a okolo školy som prešla aj päťkrát dokola, no oplatilo sa. Síce som nemohla byť účastná realizácie samotnej prechádzky so žiakmi, no ich nadšené reakcie a vtipné príhody dorazili až ku mne.

Žiaci:

„Matematická prechádzka sa mi veľmi páčila. Vyskúšali sme si nové veci a spolupracovali. Príklady boli zaujímavé, donútili nás zamyslieť sa nad vecami viackrát. Robili sme matematiku v praxi. Ja osobne som si to užila :).“

(Júlia, tercia)

 

„Veľmi sa mi to páčilo. Kreatívne úlohy a dobrá kolektívna spolupráca. Bohužiaľ, počasie na nás bolo kruté, ale hodnotím pozitívne 9/10 !“ (Jakub, tercia)

 

Matematická prechádzka „bola veľmi zaujímavá, dobré úlohy, síce nám bola zima, no nás bavila.“   (Štefan, tercia)

 

Čo k tomu dodať? Tešíme sa na ďalšie zaujímavé aktivity pre našich žiakov. Chceme naďalej pokračovať v inováciách vyučovania matematiky pri zachovaní toho dobrého, zlepšovať sa a zapracovávať nové formy do vyučovania. Aj keď je matematika náročný predmet, aj takouto formou chceme poukázať na jeho veľké prepojenie s reálnym životom a žiakov motivovať k jej štúdiu.

Fotogaléria

(Text: PaedDr. Ján Šunderlík, PhD., Mgr. Peter Kopček, Mgr. Viera Tibenská foto: Mgr. Andrea Molnárová)

 

Novinky v kocke
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac