Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Predstavujeme sa

Predseda predmetovej komisie:

Mgr. Mária Zuzana Zorková

Vyučujúci katolíckeho náboženstva:
p. Peter Šabo, dp. Mgr. Jozef Šrank, 
Mgr. Dana Brezniaková, Mgr. sr. Josefa Renáta Rybanská, Mgr. sr. Mária Zuzana Zorková, Mgr. Mária Romanová, PaedDr. Patrik Haller

 

Predstavujeme Vám vyučujúcich katolíckeho náboženstva na GCM: 

 

 

Mgr. vdp. Peter Šabo 

 

Patrí do klerického združenia Dielo Ježiša Veľkňaza.

Katolícku teológiu študoval na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. 

Kňazskú vysviacku prijal 8. decembra 2007 v Altöttingu v Nemecku. 

Od svojej vysviacky pôsobí na našej škole ako školský kaplán a vyučuje katolícke náboženstvo.

 

 

 

Mgr. vdp. Jozef Šrank

 
Študoval katolícku teológiu v Nitrianskom seminári.
 
Kňazskú vysviacku prijal 17. júna 2017 v Nitre.
 
V rokoch 2017-2020 pôsobil ako kaplán Jacovciach. Momentálne je kaplán vo farnosti Nitra Dolné mesto. 
 
Na našej škole vyučuje katolícke náboženstvo. 

 

 

 

 

Mgr. sr. Josefa Rybanská

 

Patrí do misijného spoločenstva Rodina Panny Márie. 

Má vyštudované prekladateľstvo do nemeckého jazyka a knihovníctvo.

Na našej škole vyučuje kresťanskú etiku a katolícke náboženstvo na všeobecnom  i na bilingválnom nemeckom gymnáziu.

 

 

 

 

ahoj 

Mgr. Mária Romanová 

 

Má vyštudovaný slovenský jazyk a literatúru a náboženskú výchovu. 

Na našej škole vyučuje slovenský jazyk a katolícke náboženstvo. 

 

 

 

 

 


PaedDr. Patrik Haller

 

Katolícku teológiu študoval na RKCMBF UK v Bratislave, telesnú a športovú výchovu na FTVŠ UK.

Na našej škole vyučuje katolícke náboženstvo a telesnú a športovú výchovu. 

 

 

 

 

 

Mgr. Dana Brezniaková 

 

Vyštudovala nemecký jazyk a katechetiku.

Na našej škole vyučuje nemecký jazyk a katolícke náboženstvo.

 

 

 

 

 

 

Mgr. sr. Mária Zuzana Zorková

 

Patrí do misijného spoločenstva Rodina Panny Márie. 

Má vyštudovanú katolícku teológiu.

Na našej škole vyučuje katolícke náboženstvo a kresťanskú etiku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac