Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Biblická olympiáda

Aj tento rok sa zapojili všetky 4 triedy nižšieho stupňa do čítania Svätého písma, konkrétne to boli knihy Jozue, Tobiáš, Skutky apoštolov. Najlepší za triedu sa stretli 27. 1. 2022 na školskom kole biblickej olympiády. Po napínavom rozstrele o 3. miesto, vznikol nakoniec najúspešnejší tím: z kvarty Dominik Čepček a Samuel Lucas Séleš a z prímy Lucka Ema Kolejáková. Gratulujeme a fandíme im aj ďalej, v diecéznom online kole 26. apríla 2022. 

 

 

text: Mgr. D. Brezniaková, foto: M.Jenis, sexta

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac