Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Asi týmito slovami by sa dalo v skratke charakterizovať temperamentné, živé a entuziastické svedectvo amerického lektora Daniela (v pôvodnom znení bez titulkov), ktorý v stredu a vo štvrtok (28. a 29. mája) zavítal do našej školy. Narodil sa a prvých deväť rokov života prežil v Mexiku, potom sa s rodinou presťahoval do Ameriky. Okrem angličtiny preto hovorí perfektne po španielsky. Po roku strávenom vyučovaním angličtiny v jazykovej škole v Zlatých Moravciach sa 4. júna vracia späť do USA s túžbou stať sa kňazom. 

Daniel je mladý, 23-ročný, zapálený kresťan, ktorý sa obrátil pred tromi rokmi a s veľkou radosťou a nadšením sa s nami podelil o svoje náhľady na život, vieru, lásku... 

 

viac

... zažať sviečku ... počúvať hudbu ... oddýchnuť si ... nájsť odpustenie ... pýtať sa ... nechať sa požehnať ... napísať prosby ... vybrať si text z Biblie ... jednoducho byť tu ... byť blízko pri Bohu ...

 

... to všetko mohli zažiť účastníci Nightfever v piatok 23. mája v Kláštornom kostole.

 

Vďaka všetkým, ktorí prijali pozvanie!

 

Fotogaléria

 

viac

29. apríla 2014 sa konalo diecézne kolo Biblickej olympiády v Nitrianskom seminári. V obidvoch kategóriách – pre základné i stredné školy – sme získali druhé miesto!

Srdečne gratulujeme naším reprezentantom z tercie : Dominikovi Froncovi, Dominike Pinterovej a Katke Petrovičovej. V kategórii stredných škôl nás zastupovali Barborka Ňurcíková, Veronika Nagyová a Klára Sádovská z III.A. 

Fotogaléri (diecézne kolo)

Fotogaléri (dekanátne kolo)

(text: sr. Mária Zuzana)

viac

Rolničky nám už zvonia v ušiach, anjeli si už ladia nástroje na slávnostné Glória a na GCM sa číta Sväté písmo. Uskutočnili sa totiž školské kolá Biblickej olympiády: v stredu, 18. decembra pre nižší stupeň a dnes, vo štvrtok 19. decembra 2013, pre vyšší stupeň. Zrealizovanie triednych kôl malo za efekt skvalitnenie prípravy (niektorých :) účastníkov, čo sa odrazilo aj na pomerne vysokej úrovni vedomostí súťažiacich. Objavil sa tu napr. študent, ktorý ovládal knihu Jonáš naspamäť, ďalšie študentky sa zriekli triedneho výletu do Viedne, aby sa mohli pripravovať na olympiádu. Iní si v rámci prípravy pozreli kreslenky o Mojžišovi a Jonášovi :), no našli sa aj takí, ktorí sa spoľahli na dávnejšie získané vedomosti.

 

viac

  

Do osemročného gymnázia:
  2003    2004    2006


Do štvorročného gymnázia:
 2002    2003    2004    2005    2006

viac

Veľmi silné, vedomosťami i nadšením nabité mužstvo v zložení Adam Predáč, Tomáš Švec a Juraj Kováč reprezentovalo našu školu na Celoslovenskom kole Biblickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 22. - 23. mája 2013 v Nitrianskom seminári.

Zmerali si sily s ďalšími deviatimi skupinami z celého Slovenska, ktoré zastupovali osem rímskokatolíckych diecéz a dve gréckokatolícke eparchie. Naši zástupcovia podali veľmi dobrý výkon a obsadili pekné šieste miesto. Jednou zo súťažných disciplín bolo napísať životopis jednej z určených biblických postáv. Výsledkom snahy nášho tria bol veľmi originálny, nápaditý, priam žurnalistický článok, ktorý vám ponúkame v plnom znení.

viac

Ako hovorí svätý František z Assisi: „Čítať Sväté písmo znamená pýtať si radu od Ježiša Krista.“ To si opäť raz vyskúšali žiaci stredných i základných škôl pri príprave na dekanátne kolo Biblickej olympiády.

S veľkým potešením sme si vypočuli správu, že podobne ako minulý rok, i teraz si prvé miesto vybojovali študenti našej školy - Adam Predáč zo IV.A a Tomáš Švec s Jurajom Kováčom z III.A. Druhé miesto získali študenti Piaristického gymnázia v Nitre a tretie študenti z Gymnázia vo Vrábloch. Zástupcovia z nižšieho stupňa z triedy sekunda obsadili vo svojej kategórii tretie miesto. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov na diecéznom kole Biblickej olympiády, ktoré sa uskutoční 17. apríla v Nitrianskom seminári.

 

viac

Tesne pred odchodom na Vianoce, vo štvrtok 20. decembra 2012, sme si ešte stihli overiť naše znalosti Svätého písma v Biblickej olympiáde (tento rok z 1 Knihy kráľov, Knihy Rút a Evanjelia podľa Matúša).

Súťaže sa zúčastnilo 18 študentov nižšieho stupňa a 51 študentov vyššieho stupňa. Zmerali si sily v rôznych disciplínach a tu sú víťazi:

 

 

 

viac

- Duchovné obnovy prvákov
- Triedne sväté omše
- Školské sväté omše
- Adorácie
- Krížová cesta v pôstom období
- Duchovné obnovy a
duchovné cvičenia pedagógov
- Biblická olympiáda
- Súťaž katolíckych gymnázií
- Príprava na maturitu podľa NKMS

viac
Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac