Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

KuK? Was ist das?

Was verbirgt sich hinter dieser Abkürzung ?
Seit diesem Schuljahr haben Schüler der Klasse II.N mehrere neue Fächer auf Deutsch, eins davon ist auch Kunst und Kultur. Bestimmt nicht einfach, alle Informationen in der Fremdsprache zu hören, noch schwieriger sie dann selbst zu interpretieren. Man muss und kann aber auch seine eigene Kreativität zum Ausdruck bringen. Hier, als eine kleine Kostprobe, könnt ihr einige Bilder zum Thema: „meine Kulturidentität“ sehen und bewundern.

Čo sa skrýva pod skratkou KuK? Smile
Od tohto školského roku majú žiaci II.N viaceré nové predmety v nemčine, medzi iným aj Umenie a kultúra. Isto nie je jednoduché, počúvať všetky tie informácie v cudzom jazyku, avšak ešte ťažsie je ich potom interpretovať. Vlastná kreativita je v tomto predmete vítaná, aj žiadaná. Tu je malá ochutnávka k téme „moja kultúrna identita“

Novinky v kocke
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac