Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Exil als Thema – nicht nur in der Literatur

Am 9. Mai 2022 wurde der Literaturunterricht in der V.N-Klasse ausnahmsweise
anders gestaltet: Unsere Schülerinnen und Schüler bekamen kurz vor der
Beendigung ihres Schulbesuchs die Möglichkeit, über die Problematik des Exils und
der Emigration anders nachzudenken und sich diese durch die persönlichen
Erfahrungen unseres Gastes zu vergegenwärtigen.


Dr. Stanislav Gilan hat unsere Einladung angenommen und war bereit, über seine
Erlebnisse und Erfahrungen mit unseren SchülerInnen auf Deutsch zu sprechen. Er
erzählte, wie es dazu kam, dass er 1969 wegen seiner studentischen Politikarbeit die
damalige Tschechoslowakei verlassen musste, wie es war, der Heimat ohne
Abschied den Rücken zu kehren und in einem fremden Land ohne Geld und ohne
Sprachkenntnisse neu anzufangen. Weiterhin wurde sein Medizinstudium in
München und die Arbeit für das Radio Freies Europa geschildert, wie auch das
Zusammenleben mit dem legendären Karel Kryl in einem Studentenwohnheim.
Auf diese Weise haben wir an unseren diesjährigen Unterrichtsstoff anknüpfen
können: Wir hatten im Literaturunterricht über den größten Exodus der deutschen
Literatur während des Nationalsozialismus gesprochen wie auch über die Emigration
aus der ehemaligen DDR. Da wir in dieser Zeit wieder eine Flüchtlingswelle in
Europa erleben, verliert das Thema seine Aktualität leider nicht.

Téma exilu a emigrácie je súčasťou vyučovania nemeckej literatúry triedy V.N.
Hovoríme nielen o najväčšom exode v dejinách nemeckej literatúry v čase
národného socializmu, ale i o vlne emigrácie z bývalej NDR. O to zaujímavejšie bolo
pre našich žiakov stretnutie s človekom, ktorý to zažil na vlastnej koži.
9. mája 2022 naše pozvanie prijal Dr. Stanislav Gilan, ktorý kvôli svojmu politickému
angažovaniu sa v študentskom hnutí musel v roku 1969 opustiť vtedajšie
Československo a začať nový život bez finančných prostriedkov a bez jazykových
znalostí v úplne cudzej krajine. Našim žiakom porozprával, samozrejme v nemeckom
jazyku, o svojich skúsenostiach ako politický azylant, o štúdiu medicíny v Mníchove,
o práci v Rádiu Slobodná Európa i o svojom priateľstve s legendárnym Karlom
Krylom.
Žiaľ, téma emigrácie a exilu nie je len témou dejepisnou či literárnou. Aj dnes
zažívame v Európe novú vlnu utečenectva, takže táto problematika nestráca nič zo
svojej aktuálnosti.

Zdroj ilustračnej fotografie:
www.vorwaerts.de

 (text: PaedDr. Juliana Greňová )

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac