Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Junk Art

Unsere Klasse beschäftigte sich neulich im Fach Kunst und Kultur mit dem Thema Junk-Art. Da Experimentieren bei Kunst sehr wichtig ist, blieben wir nicht nur auf der theoretischen Ebene, sondern betätigten uns auch praktisch. Jeder von uns wurde für eine Weile zum Künstler, der sein eigenes Kunstwerk aus Abfall schuf.


Naša trieda sa zaoberala na hodinách Umenie a kultúra témou "Junk-Art" = umenie tvorené z odpadu. A keďže pri umení je experimentovanie veľmi dôležité, neostali sme iba v teoretickej rovine, ale uplatnili sme získané poznatky aj prakticky. Každý z nás sa stal na chvíľu umelcom a vytvoril z odpadu svoje vlastné umelecké dielko.

(text: Liliana Križanová z II.N)

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac