Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

SEITENWEISE

Žiačky z II.N sa síce intenzívne učia nemecký jazyk iba druhý rok, ale so zápalom sa chytili príležitosti, zúčastniť sa projektu SEITENWEISE a priblížiť sa k možnosti niekoľkodňového pobytu v Nemecku. Ich úlohou bolo prečítať určenú knihu WEIL (kriminálka z prostredia mládeže od Martina Musera) a následne kreatívne spracovať jej obsah.

 

Alexandra Kováčová, Adela Ducháčková a Carmen Šperková sa so svojimi kreatívnymi spracovaniami prebojovali do Landesfinale = celoslovenského kola a prvé dve (Saška a Adelka) svoje práce aj obhajovali osobne cez ZOOM- meeting pred 5-člennou komisiou a účastníkmi s ďalších 4 škôl.

Alexandra svojou bezprostrednosťou a jazykovým prejavom presvedčila porotu, že si zaslúži 3.miesto. Síce sme nezískali postupové umiestnenie a sním spojený pobyt v Lipsku, ale určite veľa skúseností a typov, aby sa nám to v nasledujúcom roku podarilo ešte lepšie a mohli sme (snáď) siahnuť na vyššie méty.

Ďakujeme za možnosť, zúčastniť sa na projekte a aj všetkým žiakom, ktorí pomáhajú robiť škole dobré meno.

Schülerinnen aus der Klasse II.N lernen intensiv Deutsch erst das zweite Schuljahr, aber sie haben mit Begeisterung die Gelegenheit ergriffen, am Projekt SEITENWEISE teilzunehmen. Ihre Aufgabe war, das Buch WEIL, eine Krimigeschichte für Jugendliche von Martin Muser,  zu lesen und danach die Geschichte auf ihre eigene kreative Art darzustellen.

Alexandra Kováčová, Adela Ducháčková und Carmen Šperková haben sich mit ihren kreativen Bearbeitungen für das Landesfinale qualifiziert und die ersten zwei haben zusätzlich ihre Projekte auch persönlich bei einem ZOOM-Meeting vor der Fachjury präsentiert. Alexandra, mit ihrer Unmittelbarkeit und Sprachkompetenz, hat die Juroren überzeugt, dass sie des dritten Platzes würdig ist. Wir gratulieren herzlichst!

Den ersten Platz haben wir zwar nicht gewonnen, dafür aber viele Erfahrungen und Tipps, die uns bei nächsten Projekten bestimmt helfen werden. Zu erwähnen wäre auch die Tatsache, dass das GCM die einzige (!) Schule in der Slowakei war, die beim Landesfinale mit zwei Projekten vertreten war.

Danke für die Möglichkeit, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, und großer Dank gehört auch allen Schülern, die guten Ruf unserer Schule verbreiten.

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  • Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01... / viac
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Výberové konanie SKŠ Nitra Vyberove_konan... / viac