Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

1. Základné pojmy z filozofie

2. Raná grécka filozofia - Milétska škola a ostatné školy

3. Psychohygiena

4. Nezamestnanosť

5. Trhový mechanizmus, zásahy štátu

6. Nutná obrana

viac

 

 

Predseda predmetovej komisie PK SJL a OBN:
Mgr. Irena Lehocká, PhD


Vyučujúci OBN, SPS1, SPS2, SPS3: Mgr. Ladislav Lörincz, PaedDr. Marta Kvasňovská, Mgr. Anna Striešková, Mgr. Irena Lehocká, PhD., Mgr. Juraj Polakovič

  

 

 

 

 

Náplň jednotlivých predmetov

OBN

2.ročník/sexta

V druhom ročníku/sexte sa študenti oboznamujú so základmi psychológie, sociológie, práva, politológie a ekonómie. 

3.ročník/oktáva

V treťom ročníku/septime je obsahom učiva filozofia, ktorá sa preberá po jednotlivých problémoch.

SPS1 – Spoločenskovedný seminár 1 (tretí ročník/septima)

Je určený študentom, ktorí chcú maturovať z občianskej náuky. Študenti sa podrobnejšie zoznámia s učivom z oblasti psychológie, sociológie, práva, politológie a ekonómie. 

SPS2 – Spoločenskovedný seminár 2 (4.ročník/oktáva)

Je určený študentom, ktorí chcú maturovať z občianskej náuky. Seminár ich prevedie filozofiou v chronologickom slede, bližšie spoznajú filozofické smery a ich predstaviteľov.

SPS3 – Spoločenskovedný seminár 3 (4.ročník/oktáva)

Je určený študentom, ktorí chcú maturovať z občianskej náuky. Náplňou semináru je práca s filozofickým textom, interpretovanie filozofických názorov jednotlivých autorov a vyjadrovanie vlastného názoru na spoločenské dianie a písanie esejí. Výučba je spestrená počúvaním rozhlasových nahrávok, sledovaním krátkych dokumentov a následnou diskusiou o nich.

 

viac

Vyučujúci občianskej náuky nezaháľajú ani v čase dištančného vyučovania. Svoj výklad učiva v powerpointových prezentáciách obohatili o rozhlasové a filmové ukážky. Žiaci sa na vyučovacích hodinách venujú nielen povinnému učivu, ale aj práci s textom.

Ponúkame vám ukážky našej práce.

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac