Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Aj stredovek môže byť cool!

Ak sa chcete niečo prospešné a zaujímavé naučiť zábavnou zážitkovou formou, príďte sa pozrieť na vyučovacie hodiny p. prof. Gabiky Kratochvílovej do kvinty! Aj keď je stredoveká literatúra pre mnohých nudná a nezaujímavá, ona vás veľmi rýchlo presvedčí, že to tak nie je.

Septem artes liberales, ora et labora, gotika, stredoveká typizácia a imitácia... To sú pojmy, ktoré kvintáni zvládajú ľavou zadnou. S pani profesorkou sa žiaci aj vďaka stredovekému oblečeniu preniesli do dávneho sveta, kde viera hrala prím, do sveta morových pandémií, križiackych výprav alebo prvých univerzít na svete. V takejto príjemnej atmosfére kvintáni aktívne spolupracovali, kládli zvedavé otázky a spolu hľadali odpovede.

Pani profesorka veľmi umne prepojila učivo slovenčiny s dejepisom, občianskou náukou či etikou. Svojou každodennou prácou so žiakmi dokazuje, že o svedomitých a výborných učiteľov na našej škole naozaj nie je núdza.

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac