Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Hospitácia v I.N triede

Vyučujúci: Mgr.L.Lorincz

Témou vyučovacej hodiny bola stredoveká literatúra. Je to náročné učivo, zvyčajne nezáživné, veľmi vzdialené súčasnosti a záujmom mladých ľudí. Že nejde o nudný stredovek bolo zrejmé už v expozičnej časti hodiny. V pripravenej prezentácii si študenti najskôr ujasnili časové vymedzenie stredoveku (5. – 15. st.) a významné hraničné udalosti (Milánsky edikt r.313, objavenie Ameriky r.1492, vynález kníhtlače r. 1450 a reformácia r.1517).

viac

 

 

 

Predseda predmetovej komisie PK SJL a OBN:
Mgr. Irena Lehocká PhD.


Vyučujúci SJL a SSJ: Mgr. Alica Vontorčíková, Mgr. Anna Striešková, Mgr. Mária Romanová, Mgr. Irena Lehocká, PhD., PaedDr. Mária Pappová, Mgr. Ladislav Lörincz

 

 

 

Okrem klasických vyučovacích hodín slovenského jazyka a literatúry sa v našom gymnáziu vyučuje aj predmet Seminár zo slovenského jazyka (SSJ). Je určený maturantom, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku. Vďaka semináru majú študenti možnosť kompletne si zopakovať učivo z gramatiky a slohu z predchádzajúcich ročníkov, čím sa lepšie pripravia na externú písomnú aj ústnu časť maturitnej skúšky. 

 

viac

Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry nezaháľajú ani v čase dištančného vyučovania. Svoj výklad učiva v powerpointových prezentáciách obohatili o rozhlasové a filmové ukážky. Žiaci sa na vyučovacích hodinách venujú nielen povinnému učivu, ale aj práci s textom, ktorým učitelia zvyšujú ich čitateľské zručnosti.

Ponúkame vám ukážky našej práce.

 

 

Fotogaléria

viac

LITERATÚRA

1. Ústna ľudová slovesnosť, vplyv na poetiku štúrovskej generácie. Znaky a delenie ústnej ľudovej slovesnosti

2. Staroveká literatúra. Epos. Epos o Gilgamešovi. Antická dráma - Antigona

3. Vznik staroslovienskej literatúry - jej duchovný, kultúrny a politický význam pre slovenskú národnú kultúru a jej vplyv na katolícku modernu. Život sv. Konštantína a Život sv. Metoda. Proglas

4. Porovnanie renesančnej a barokovej literatúry

5. Charakteristika podstaty národnobuditeľských a vlasteneckých programov slovenskej klasicistickej, preromantickej a romantickej literatúry a jej literárnoumelecký výraz. Myšlienka slovanskej vzájomnosti

viac

Milí maturanti, ale nielen oni… alebo, vážení čitatelia a priatelia slova!

Čítanie je zaručene najlepší spôsob relaxu - toto hovoria nielen populárne články, ktoré sa pred letnou sezónou venujú tématicky tráveniu voľného času, ale tvrdia to aj seriózne výskumy.

Čítanie povinnej literatúry vám zlepší výsledky maturitnej skúšky - toto vám zase hovoria vaši vyučujúci slovenského jazyka.

viac
Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac