Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Rosario italiano - Taliansky ruženec

Blahoslavený sv. otec Ján Pavol II. sa raz vyjadril: „Ruženec je moja najobľúbenejšia modlitba“. Práve v tento deň – 2.apríla, kedy si pripomíname výročie smrti bl. Jána Pavla II., sme sa mohli zjednotiť s ním a prosiť pred Sviatosťou Oltárnou za všetky dôležité úmysly.

Stretli sme sa v našej internátnej kaplnke o 14.30. Úryvky zo Sv. Písma ako i úmysly, za ktoré sme sa modlili, boli v talianskom jazyku. Do tajomstiev bolestného ruženca sme vložili prosby za trpiacich, nenarodené deti, mladých ľudí, ktorí hľadajú svoje šťastie...

Melodické talianske piesne dopĺňali tajomstvá ruženca a vytvárali krásnu harmóniu modlitby na Božiu oslavu.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prišli, modlili sa, čítali a aj tým, ktorí pomohli pri príprave.

Novinky v kocke
  •   2 % z dane  podporte naše gymnázium a ... / viac
  • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiako... / viac
  • Milí uchádzači o 4-ročné štúdium na GCM, n... / viac
  • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium n... / viac
  • Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť... / viac
  • Hurá, postúpili sme do finále SAFI 2020 a ... / viac